Szkoła Podstawowa

im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu

Harcerze naszej Szkoły uczestniczyli w uroczystych obchodach Dnia Myśli Braterskiej. Z tej okazji w dniach 21-22 lutego 2020 r. odbył się w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy zjazd drużyn harcerskich i gromad zuchowych.

Druhny i druhowie wspólnie bawili się, rywalizowali w grze społecznościowej i wykonywali kartki pocztowe z DMB. Wspominali postać Roberta Baden-Powella podczas uroczystego Świeczowiska oraz uczestniczyli w uroczystym odsłonięciu Kamienia Pamięci.

Wspólnie spędzone chwile dostarczyły wielu niezapomnianych wrażeń.

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu Rights Reserved.