Szkoła Podstawowa

im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu

Konkurs ma na celu zainteresowanie dzieci tematem bezpieczeństwa, zwróceniem uwagi na aspekty bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Celem jest również zachęcenie dzieci do przygotowania i przedstawienia własnego kreatywnego pomysłu na zwiększenie bezpieczeństwa na drodze poprzez wykonanie stroju praktycznego, estetycznego i przyjaznego dzieciom zawierającego elementy odblaskowe.

Konkurs ma charakter drużynowy.
W konkursie przewiduje się udział drużyn podzielonych na kategorie wiekowe:
1) Uczniowie klas 1-3
2) Uczniowie klas 4-8
3) Drużyna składa się z przedstawiciela każdej z klas, można zwiększyć liczbę uczniów do 6 uczniów.

Zadanie:

Zadanie polega na przygotowaniu trzyminutowego pokazu mody odblaskowej i zaprezentowanie go do wybranego utworu muzycznego.
Uczniowie klas 1-3 wykonują stroje wizytowe lub sportowe każde zawierające elementy odblaskowe.
Uczniowie klas 4-8 przygotowują stroje w stylu młodzieżowym lub karnawałowym każde zawierające elementy odblaskowe.

Przy ocenie strojów jury bierze pod uwagę:
- kreatywność uczestników przy projektowaniu strojów,
- sposób zaprezentowania pracy konkursowej podczas pokazu,
- estetykę wykonania stroju,
- praktyczność wykonanych prac,
- czytelność wykonanych prac.

Drużyny mogą zgłaszać udział w konkursie do 5 października 2019 r. do p. Mariusza Prystupy.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela p. Mariusz Prystupa.

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu Rights Reserved.