Szkoła Podstawowa

im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu

Świetlica

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu ekologicznego " Graj z nami w zielone" Polenergii. W grudniu i styczniu odbyły się zajęcia w języku angielskim w klasach I – VI dotyczące tematu „Sprytne rady na odpady”- Clever waste tips”. Na początku realizacji zagadnień dotyczących racjonalnego wykorzystywania odpadów uczniowie zostali zapoznani z  problematyką zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego oraz zasadą 6R (refuse, reduce, reuse, recycle, rep air, rot). Został także omówiony problem odpadów na świecie, który uświadomił dzieciom jak istotne są codzienne decyzje i działania każdego człowieka. Uczniowie zostali zapoznani z terminem ekologia i mieli okazję wykazać się znajomością angielskich słówek tworząc drzewko wyrazów powiązanych z terminem ekologia. W ramach realizacji części teoretycznej uczniowie wykonali własną piramidę 6R. Dzieci wypełniały karty pracy przyporządkowane do tematu takie jak: usuń zbędne przedmioty, cykl życia śmiecia, odkryj zaszyfrowaną wiadomość, bingo-odpad, kodowanie i recyklingową zagadkę. Uczniowie klas IV-VI wykonali test - Czy jesteś eco?, a także stworzyli plakaty z własnym hasłem dotyczące właściwego zarządzania odpadami. Prace zostały umieszczone na korytarzu szkolnym i cieszą się dużym zainteresowaniem. Na koniec uczniowie klas I-III otrzymali  dyplomy za bycie specjalistą od odpadów.

Koordynator projektu: Dorota Malinowska

 

Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu Rights Reserved.