Szkoła Podstawowa

im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu

Świetlica

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Nasza Szkoła przystąpiła do II edycji programu grantowego pt.:  „Moje miejsce na Ziemi” prowadzonego przez Fundacja ORLEN – DAR SERCA. W programie można było składać wnioski o dofinansowanie inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności związanych między innymi z upowszechnianiem kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Do programu zostało zgłoszonych ponad 2100 wniosków z całej Polski. Komisja wybrała 276 najlepszych projektów, w których znalazł się projekt naszej Szkoły pt.: ”Uczeń gotowy na sport nietypowy”. Projekt będzie polegał na wprowadzeniu nowych , niestandardowych form aktywności fizycznej na zajęciach wychowania fizycznego w klasach IV-VIII. Nasz Szkoła otrzyma dofinansowanie w kwocie 4000 zł na zakup sprzętu sportowego. Autorem
i koordynatorem projektu jest p. Mariusz Prystupa – nauczyciel wychowania fizycznego.

Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu Rights Reserved.