foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szkoła Podstawowa

im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu

Grono pedagogiczne

 

Dorota Adamczyk – wychowanie do życia w rodzinie

ks Piotr Iwaniszczuk – religia

Agata Skibińska- edukacja wczesnoszkolna

Barbara Demczuk-Popielnicka - edukacja wczesnoszkolna,zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się (klasy I-III) opiekun gromady zuchowej

Mariola Grabowska - Wychowanie przedszkolne, świetlica

Elżbieta Gierczak - wychowanie przedszkolne

Anna Kozyrska - wychowanie przedszkolne, zajęcia rewalidacyjne

Dorota Malinowska - język angielski

Wioletta Michalczuk – matematyka, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z matematyki

     

Edyta Ośko – język polski, WOS

Mariusz Prystupa - wychowanie fizyczne

Agata Skibińska - edukacja wczesnoszkolna

Paweł Łapiński – wychowanie fizyczne

Robert Gałan – edukacja dla bezpieczeństwa

Agnieszka Stachowicz - przyroda, biologia, geografia, matematyka, świetlica

Aneta Stadnik - język polski

Anna Stefanek - świetlica, biblioteka, opiekun drużyny harcerskiej

Barbara Szczygieł - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, opiekun gromady zuchowej

Joanna Wojciszko - historia, religia, świetlica, wychowanie do życia w rodzinie, opiekun drużyny harcerskiej

Małgorzata Tokarczuk - język angielski

Renata Górka - plastyka, muzyka, informatyka, technika, Zespół Wokalny "Stone"

Beata Wanarska-Zakaszewska - świetlica

Beata Altmajer - język niemiecki

Marta Kołtun - język polski, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego

Agnieszka Baran-Reducha - chemia, fizyka

Monika Gajewska - doradztwo zawodowe, pedagog

Anna Surma - pedagog


 

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu Rights Reserved.