Szkoła Podstawowa

im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu

Świetlica

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Grono pedagogiczne

Altmajer Beata - język niemiecki
Baran Reducha Agnieszka - przyroda, chemia, fizyka
Chmielewska Maria - informatyka
Demczuk Popielnicka Barbara - edukacja wczesnoszkolna
Gajewska Monika - peedagog szkolny, doradztwo zawodowe
Gierczak Elżbieta - edukacja przedszkolne
Grabowska Mariola - eddukacja przedszkolne
Harcej Izabela - muzyka
ks. Karpiuk Radosław - religia
Kołtun Marta - język polski
Kozyrska Anna - edukacja przedszkolna
Łapiński Paweł - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, technika
Malinowska Dorota - język angielski
Michalczuk Wioletta - matematyka 
Ośko Edyta - wiedza o społeczeństwie

Prystupa Mariusz - wychowanie fizyczne
Toporowska Małgorzata- plastyka
Skibińska Agata - edukacja wczesnoszkolna
Smolira Karolina - logopeda
Stachowicz Agnieszka - przyroda, geografia, biologia, świetlica

Stadnik Aneta - język polski
Stefanek Anna - świetlica, biblioteka, 
Szczygieł Barbara - edukacja wczesnoszkolna
Tabiszewska Ewa - edukacja przedszkolna
Tokarczuk Małgorzata - język angielski
Wojciszko Joanna - historia, religia, WDŻ 

Copyright © 2023 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu Rights Reserved.