Szkoła Podstawowa

im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu

Grono pedagogiczne

Adamczuk - Koziej Agnieszka - matematyka
Altmajer Beata - język niemiecki
Baran Reducha Agnieszka - przyroda, chemia, fizyka
Demczuk Popielnicka Barbara - edukacja wczesnoszkolna
Gajewska Monika - peedagog szkolny, doradztwo zawodowe
Gierczak Elżbieta - edukacja przedszkolne
Grabowska Mariola - eddukacja przedszkolne
Harcej Izabela - muzyka
Karpiuk Radosław - religia
Kozyrska Anna - edukacja wczesnoszkolna
Łapiński Paweł - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Malinowska Dorota - język angielski
Michalczuk Wioletta - matematyka 
Nafalska Stanisława - matematyka
Ośko Edyta - historia, wiedza o społeczeństwie

Prystupa Mariusz - wychowanie fizyczne
Skibińska Agata - edukacja wczesnoszkolna
Smolira Karolina - logopeda
Stachowicz Agnieszka - przyroda, geografia, biologia, świetlica

Stadnik Aneta - język polski
Stefanek Anna - świetlica, biblioteka, 
Szczygieł Barbara - edukacja przedszkolna
Tabiszewska Ewa - edukacja przedszkolna
Tokarczuk Małgorzata - język angielski
Weremko Zbigniew - technika
Wojnowska Alicja - język polski 

Copyright © 2022 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu Rights Reserved.