Szkoła Podstawowa

im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu

Grono pedagogiczne

 

 

Adamczuk - Koziej Agnieszka - matematyka
Altmajer Beata - język niemiecki
Baran Reducha Agnieszka - przyroda, chemia, fizyka
Gajewska Monika - peedagog szkolny, doradztwo zawodowe
Gierczak Elżbieta - edukacja przedszkolne
Górka Renata - informatyka, muzyka, plastyka, technika, Szkolny Zespół Wokalny "Stone"
Grabowska Mariola - eddukacja przedszkolne
Habieda Malwina - język polski
Iwaniszczuk Piotr - religia
Kozyrska Anna - edukacja wczesnoszkolna
Łapiński Paweł - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Malinowska Dorota - język angielski
Michalczuk Wioletta - matematyka
Ośko Edyta - język polski
Prystupa Mariusz - wychowanie fizyczne
Skibińska Agata - edukacja wczesnoszkolna
Stachowicz Agnieszka - przyroda, geografia, biologia, świetlica
Stadnik Aneta - język polski
Stefanek Anna - świetlica, biblioteka, opiekun gromady zuchowej
Szczygieł Barbara - edukacja wczesnoszkolna, opiekun gromady zuchowej
Tabiszewska Ewa - edukacja przedszkolna
Tokarczuk Małgorzata - język angielski
Weremko Zbigniew - technika
Wojciszko Joanna - historia, religia, opiekun drużyny harcerskiej

 


 

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu Rights Reserved.