Szkoła Podstawowa

im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu

Świetlica

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 Uczniowie klas IV-VII mieli możliwość wykorzystania nowego mikroskopu zakupionego w ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości. Mikroskop wykorzystywany był na lekcjach przyrody, biologii i koła Młodego Naukowca. Uczniowie poznając przyrodę, przyrządy i pomoce przyrodnika, obserwacje mikroskopowe oraz obserwacje przyrodnicze bezpośrednie w terenie i za pomocą przyrządów mogli rozbudzać swoje zainteresowania, pasje i ciekawość otaczającego ich świata.

Podczas spotkania z podróżnikiem p. Mateuszem Chołody zorganizowanego przez nauczyciela biologii i geografii, wykorzystany został również zakupiony w ramach programu
#LaboratoriaPrzyszłości sprzęt nagłaśniający oraz aparat fotograficzny, którym udokumentowano spotkanie.


Na zajęciach koła informatycznego uczniowie klasy V korzystali z pomocy edukacyjnych zakupionych w ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości. Podczas zajęć uczniowie korzystali z klocków LEGO education spike. Kolorowe elementy konstrukcyjne LEGO, łatwy w obsłudze sprzęt oraz intuicyjne środowisko kodowania typu przeciągnij i upuść oparte na języku Scratch. Jest to ciekawa zabawa, która jest okazją do nauki, rozwijania umiejętności myślenia i rozwiązywania złożonych problemów o różnym stopniu trudności.


Uczniowie klas IV, V i VI na wrześniowych zajęciach techniki rozwijali swoje zdolności kreatywnego i twórczego myślenia. Lekcje stały się bardziej atrakcyjne ze względu na dodatkowe pomoce zakupione w ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości. Uczniowie bardzo chętnie wykorzystywali klocki, ponieważ dają one dużą możliwość konstruowania ruchomych mechanizmów. Zakupione zestawy pozwalają na zbudowanie dowolnych – mniej lub bardziej skomplikowanych, a także zupełnie nierealnych– konstrukcji zgodnie z tym, co podpowie uczniom ich własna niewyczerpana wyobrażnia.


Uczniowie klasy III w ramach zajęć rozwijających kreatywność korzystali z pomocy edukacyjnych zakupionych w ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości. Klocki KORBO to zestawy klocków twórczych opartych na kole zębatym gdzie potrzebne jest twórcze myślenie logiczne.

#LaboratoriaPrzyszłości

#EduTech


Wykorzystywanie pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI W KLASIE II

Uczniowie klasy II w dniach 20 i 27 września uczestniczyli w zajęciach, podczas których wykorzystane zostały pomoce z programu Laboratorium Przyszłości #LaboratoriaPrzyszłości

Uczniowie z wielkim zainteresowaniem konstruowali różne pojazdy, budowle, roboty i dowolne projekty z Edu Klocków, które pomogły dzieciom wykazać się wielką kreatywnością  i  wyzwolić w nich  fantastyczne pomysły.

W trakcie warsztatów kulinarnych, w dniu 23 września, mających na celu wykonanie wesołych kanapek,  wykorzystane zostały deski do krojenia, miski, obieraczki i fartuszki.


We wrześniu uczniowie klasy 8 podczasdodatkowych zajęć chemiczno – fizycznych,mogli w ramach programu Laboratoria Przyszłościdoskonalić umiejętności kreatywnego myślenia. Dzięki pomocom dydaktycznym zakupionym w ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości zajęcia dla uczniów zostały uatrakcyjnione nowymi pomocami i pozwoliły rozwijać swoje zainteresowania w ramach zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie bardzo chętnie pracowali z Pakietem STEAM-TEAM Korbo - klocki konstrukcyjne, wykonując i konstruując maszyny proste.
#LaboratoriaPrzyszłości
#centrumGovTech
#MEiN

 


W ramach Laboratoriów Przyszłości, na pierwszych lekcjach chemii i fizyki w klasach 7 i 8 uczniowie przypomnieli sobie  Regulamin Pracowni Przyrodniczej i zapoznali się z zasadami BHP na tych lekcjach. Przećwiczyli również zasady udzielania pierwszej pomocy oraz zapoznali się z zawartością apteczek zakupionych w ramach programu.

#LaboratoriaPrzyszlosci

#LaboratoriaPrzyszłości

#LaboratoriaPrzyszlosci

#CentrumGovTech

#MEiN

#technologie

#edukacja
#nauka

#EdTech

#EduTech

#szkoła

#innowacje

@MinisterstwoEdukacjiiNauki

@CentrumGovTech

@LaboratoriaPrzyszlosci

Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu Rights Reserved.