Szkoła Podstawowa

im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu

Świetlica

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kamieniu na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz uroczystościach szkolnych wykorzystywali sprzęt zakupiony w ramach projektu # Laboratoria Przyszłości, który okazał się bardzo pomocny.

Uczniowie wykorzystywali klocki KORBO, klocki LEGO, aparat fotograficzny, mikroskop,  sprzęt nagłagalleryśniający, mikrofony, roboty Photon, mikser, fartuszki na zajęciach
z wychowawcą, kole przyrodniczym, kole młodego naukowca, lekcjach techniki, kole informatycznym oraz zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych.

17 listopada 2022 r. uczniowie klasy V  uczestniczyli w warsztatach kulinarnych, podczas których wykorzystane zostały pomoce z programu #Laboratoria Przyszłości: miski i fartuszki. Natomiast aparatem fotograficznym udokumentowano przebieg zajęć.

Na zajęciach z informatyki uczniowie klasy IV wraz z nauczycielem uruchomili drukarkę 3D zakupioną w ramach programu # Laboratoria Przyszłości. Wykonali wszystkie potrzebne zadania potrzebne do prawidłowego działania drukarki by powstał pierwszy wydruk trójwymiarowego modelu. 

Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu Rights Reserved.