Szkoła Podstawowa

im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu

Świetlica

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Dnia 20.03.2023 roku Szkolne Koło Caritas zorganizowało w naszej szkole kiermasz ciast. Za organizację kiermaszu odpowiedzialni byli uczniowie klasy VIII należący do wolontariatu szkolnego wraz z opiekunami. Ósmoklasiści przygotowali ciasta, które następnie były sprzedawane uczniom naszej szkoły podczas przerw międzylekcyjnych. Kiermasz cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów naszej szkoły. Pieniążki, które zostały zebrane podczas kiermaszu w całości zostały przekazane na organizację społeczno-charytatywnąCaritas.

Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu Rights Reserved.