Szkoła Podstawowa

im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu

Świetlica

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Z wielką radością informujemy, iż w naszej Szkole powstało i funkcjonuje Szkolne Koło Caritas Archidiecezji Lubelskiej.

Stosowne dokumenty powołujące te Koło zostały podpisane 5 listopada 2019 r. w Kamieniu przez dyrektora jednostki - Panią Dorotę Adamczyk reprezentującą Szkołę, przez ks. Pawła Tomaszewskiego reprezentującego Caritas Archidiecezji Lubelskiej oraz przez ks. Kazimierza Próchniaka proboszcza parafii Kamień pw. św. Michała Archanioła. Tego dnia w naszej Szkole odbyło się również spotkanie założycielskie Szkolnego Koła Caritas, podczas którego wicedyrektor Caritas ks. Paweł Tomaszewski opowiadał o działalności wolontariatu i zachęcał do włączenia się do tej inicjatywy. Szkolne Koło Caritas jest organizacją dziecięcą i młodzieżową działającą na terenie szkoły, pod nadzorem Dyrekcji, włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną prowadzoną przez Caritas. Zadania Szkolnego Koła Caritas wynikają z Chrystusowego przykazania miłości bliźniego, które winno być odnoszone do każdego bez względu na jego przekonania, wyznanie, narodowość czy rasę. Według regulaminu tego Koła w każdym zaangażowanym uczniu idea wolontariatu powinna:

  • kształtować postawę moralności chrześcijańskiej;
  • kształcić i wychowywać młodzież w duchu humanizmu, tolerancji i sprawiedliwości społecznej;
  • uwrażliwiać na różne obszary ludzkiej biedy;
  • rozpoznawać konkretne potrzeby w szkole i jej najbliższym otoczeniu oraz czynnie pomagać uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej oraz uczniom chorym;
  • troszczyć się o zdobywanie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji do niesienia pomocy innym;
  • współpracować i włączać się w akcje prowadzone przez Caritas.

Do szkolnego koła Caritas należy 34 uczniów naszej szkoły wyrażając tym samym chęć współpracy i zaangażowania w szkolnym wolontariacie. W sprawach wychowawczych i organizacyjnych opiekę nad Kołem sprawują nauczyciele zatwierdzeni przez Dyrektora Szkoły a mianowicie: Pani Monika Gajewska, Pani Daria Karas, Pani Marlena Skowrońska, Pani Karolina Smolira oraz Ksiądz Radosław Karpiuk.

Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu Rights Reserved.