Szkoła Podstawowa

im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu

Świetlica

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 W czasie trwania roku szkolnego nauczyciele korzystali z zakupionych pomocy z programu #Laboratoria przyszłości. Były one wykorzystywane na różnorodnych zajęciach edukacyjnych; biologii, przyrodzie, zajęciach kształtujących kreatywność, technice, informatyce, muzyce, fizyce, chemii, matematyce, języku angielskim, zajęciach edukacji wczesnoszkolnej, języku polskim, zajęciach z wychowawcą, kołach: informatycznym, przyrodniczym, biologicznym, apelach, uroczystościach szkolnych i lokalnych oraz innych zajęciach dodatkowych. Uczniowie Szkoły chętnie wykorzystują pomoce zakupione w ramach programu #Laboratoria Przyszłości. Wykorzystywane są elementy nagłośnienia, mikrofony oraz głośnik do śpiewania i słuchania oraz podczas uroczystych apeli i akademii. Aparat fotograficzny równie często wykorzystywany jest do udokumentowania uroczystości, obserwacji przyrody oraz zajęć na których wykorzystuje się zakupione pomoce w ramach programu # Laboratoria Przyszłości. Uczniowie na dodatkowych zajęciach przyrodniczych korzystali również z mikroskopu. Na zajęciach z informatyki oraz kole informatycznym uczniowie obsługiwali drukarkę 3D i drukowali ozdoby Bożonarodzeniowe, wielkanocne, kostki chemiczne oraz przestrzenne figury geometryczne na lekcje matematyki. Na lekcjach fizyki uczniowie wykorzystywali lutownice w celu zbudowania prostych obwodów elektrycznych. Na zajęciach kreatywnych oraz dydaktyczno – wyrównawczych z chemii i fizyki zmagali się z budowaniem różnych konstrukcji wykorzystując zakupione klocki Korbo i Lego oraz kostek chemicznych wydrukowanych na drukarce 3D. Uczniowie podczas przerw lekcyjnych bawili się również robotem Photon, któremu nadali imię Roman. Na zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych rozwijali swoją spostrzegawczość i wyobraźnię przestrzenną budując różnego rodzaju wzory, budowle oraz ciągi przestrzenne z klocków. W klasach I-III uczniowie na zajęciach kulinarnych korzystali ze sprzętu zakupionego w celu przygotowania pysznych i zdrowych przekąsek oraz pysznych deserów. Uczniowie szkoły często i chętnie wykorzystywali pomoce dydaktyczne zakupione w ramach programu #Laboratoria przyszłości. Jesteśmy pewni, że w nadchodzącym nowym roku szkolnym 2023/2024 równie często i chętnie będziemy z nich korzystać.

Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu Rights Reserved.