Szkoła Podstawowa

im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu

Świetlica

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Uczniowie Szkoły chętnie wykorzystują pomoce zakupione w ramach programu #Laboratoria Przyszłości. Wykorzystywane są elementy nagłośnienia, mikrofony oraz głośnik do śpiewania i słuchania oraz podczas uroczystych apeli i akademii . Aparat fotograficzny równie często wykorzystywany jest do udokumentowania uroczystości, obserwacji przyrody oraz zajęć na których wykorzystuje się zakupione pomoce w ramach programu # Laboratoria Przyszłości. Na zajęciach z informatyki oraz kole informatycznym uczniowie obsługiwali drukarkę 3D i drukowali ozdoby świąteczne oraz przestrzenne figury geometryczne.

Na zajęciach kreatywnych oraz dodatkowych z fizyki zmagali się z budowaniem różnych konstrukcji wykorzystując zakupione klocki Korbo i Lego. Uczniowie podczas przerw lekcyjnych bawili się również robotem Photon, któremu nadali imię Roman. Na zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych rozwijali swoją spostrzegawczość i wyobraźnię przestrzenną budując różnego rodzaju wzory, budowle oraz ciągi przestrzenne z klocków LEGO.

Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu Rights Reserved.