Szkoła Podstawowa

im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu

      Drodzy Uczniowie i Rodzice!!!

Nasza szkoła przystąpiła do projektu “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.
Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wród dzieci i młodzieży, oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami.

W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny szkoła otrzyma bon, który wykorzysta na nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego lub materiałów biurowych. Jedynym warunkiem jest mobilizacja do działania, porządki domowe i chęci!

Do akcji szkolnej mogą przyłączyć się również firmy i instytucje, które oddadzą zużyty sprzęt na rzecz wybranej szkoły. 

,,Im więcej sprzętu uzbieramy, tym wyższy bon otrzymamy!!!’’

Termin Akcji:        18.01.2021r - 16.02.2021 r.

                                        (zbiórka elektrośmieci w dni robocze w godz. 7.00-14.30)

Miejsce Akcji:       Szkoła Podstawowa m. T. Kościuszki w Kamieniu

                                        (przy szkolnym garażu)

PARTNERZY  AKCJI :

Czytaj więcej...

W tym roku szkolnym wzięliśmy udział w wojewódzkim konkursie plastycznym, zorganizowanym przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych pod hasłem ,,Kartka świąteczna przyrodą malowana”. Na konkurs nadesłano 286 prac, wśród których było wiele wykonanych przez uczniów z naszej szkoły. Komisja konkursowa wybrała 10 najpiękniejszych kart w dwóch kategoriach wiekowych. Wśród nich znalazły się wytwory trzech uczniów z naszej szkoły.

Czytaj więcej...

Nasza Szkoła wzięła udział w akcji "Gwiazdka w Nowinach" , w ramach której mieszkańcy tamtejszego Domu Pomocy Społecznej otrzymają świąteczne upominki. Zbiórka cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony uczniów i rodziców. Składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy przyłączyli się do akcji i przygotowali prezenty dla seniorów.

Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Kamieniu wzięła udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym zorganizowanym przez Rzecznika Praw Dziecka.
Konkurs plastyczny z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka został przeprowadzony w naszej szkole  w dniach 1.12.2020 r.- 11.12.2020 r.
koordynator konkursu - Anna Stefanek - Rzecznik Praw Ucznia
Uczniowie wykonali 9 prac w kategorii kl. I-IV i 8 prac w kategorii kl. V-VIII.

Czytaj więcej...

Kolejny laureat...

W listopadzie 2020 r. uczniowie naszej szkoły mieli okazję wziąć udział w III edycji Wojewódzkiego Konkursu Świątecznego "Najpiękniejsza bombka choinkowa" organizowanym przez Szkołę Podstawową Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Celem konkursu było promowanie aktywności twórczej dzieci, rozwijanie ich kreatywności i umiejętności plastycznych oraz pielęgnowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

Zadanie uczestników polegało na przygotowaniu bombki styropianowej dowolnej wielkości i kształtu ozdobionej według własnego uznania.

Miło nam poinformować, że uczeń klasy szóstej - Kacper Lewczuk został laureatem konkursu.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Nagrodzeni w Gminnym Konkursie Plastycznym
"Żyję zdrowo - bo nie ulegam nałogom".

W grudniu 2020 r. uczniowie klas I – VII oraz wychowankowie oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki brali udział w Gminnym Konkursie Plastycznym "Żyję zdrowo - bo nie ulegam nałogom", którego celem była promocja zdrowych zachowań oraz zdrowego stylu życia. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa w Czerniejowie.

Czytaj więcej...

Nagrodzeni w Gminnym Konkursie Plastycznym
„STOP UZALEŻNIENIOM”

W listopadzie 2020 r. uczniowie klas I – VIII naszej szkoły brali udział w Gminnym Konkursie Plastycznym „STOP UZALEŻNIENIOM”. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy na temat uzależnień.

 

Czytaj więcej...

W grudniu wzięliśmy udział w konkursie fotograficznym zorganizowanym przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Edukacyjno-Muzealny w Brzeźnie, Ośrodek Zamiejscowy w Chełmie, Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Chełmie i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie. Na konkurs zgłoszono 166 zdjęć od 66 osób (uczniów i osób dorosłych. Każda praca podlegała indywidualnej ocenie pod względem techniki wykonania, oryginalności motywu oraz wartości estetycznych. Zdjęcia przedstawiały rośliny i zwierzęta Lubelszczyzny. Wszyscy uczestnicy (dorośli i uczniowie) rywalizowali w jednej kategorii. Komisja konkursowa wyłoniła 5 laureatów. Bardzo cieszymy się, że jednym z nich została uczennica klasy VII a Amelia Nowak. Jej zdjęcie zajęło III miejsce. Komisja konkursowa wyróżniła również fotografię "Jesień w lesie” Mateusza Bochna- ucznia klasy VI. Szkolnym opiekunem konkursu była nauczycielka biologii – p. Agnieszka Stachowicz.

Wielkie gratulacje!

Czytaj więcej...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

- dotyczy zapytania cenowego z dnia 18 listopada 2020 r. na dostawę artykułów spożywczych
do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Kamieniu

Załącznik

 

Z okazji jubileuszu 70-lecia swojej działalności Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie ogłosiła konkurs plastyczny dla dzieci pt. „Laurka dla Biblioteki Pedagogicznej”. Konkurs był przeznaczony dla uczniów z klas I-III szkoły podstawowej. 23 listopada 2020 r. ogłoszone zostały jego wyniki.

Miło nam poinformować, że wyróżnienie otrzymał uczeń naszej szkoły Fabian Stopa z  klasy I. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. T. KOŚCIUSZKI W KAMIENIU  ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ROKU 2020 - I przetarg

Załacznik nr 1-1 (pakiet 1)
Załacznik nr 1-2 (pakiet 2)
Załacznik nr 1-3 (pakiet 3)
Załacznik nr 1-4 (pakiet 4)
Załacznik nr 1-5 (pakiet 5)
Załacznik nr 1-6 (pakiet 6)
Załacznik nr 1-7 (pakiet 7)
Załacznik nr 1-8 (pakiet 8)
Załącznik nr 1 Formularz cenowy
Załącznik nr 5 Projekt umowy
Zapytanie cenowe

Dokumenty w wersji edytowalnej znajdują się na stronie BIP

29 października 2020 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość związana ze ślubowaniem klasy pierwszej. Była to dla dzieci niezapomniana chwila, która ze względu na sytuację epidemiczną przebiegała w innych okolicznościach niż zazwyczaj bez uroczystej akademii i gości. Symbolicznego gestu pasowania dokonała Pani Edyta Ośko – dyrektor szkoły. Po zakończeniu uroczystości pierwszoklasiści otrzymali legitymacje i upominki ufundowane przez Rodziców i Radę Rodziców.

 

Pierwszakom życzymy samych sukcesów w nauce i wytrwałości w podejmowaniu

różnych wyzwań!

Czytaj więcej...

W tym roku szkolnym nauczycielka biologii p. Agnieszka Stachowicz zorganizowała Szkolny Konkurs Fotograficzny pod hasłem „Natura w obiektywie”. Adresowany był on do uczniów klas IV-VIII. Do konkursu zgłoszono 39 zdjęć. Komisja konkursowa (w składzie: p. Edyta Ośko, p. Joanna Wojciszko i p. Agnieszka Stachowicz) wytypowała zwycięzców, którzy otrzymali nagrody.
I miejsce:
Mateusz Bochen (kl. VI)- „Jesień w lesie”
Natalia Gąsiorowska (kl. VII a)- „Nadzieja”
Olga Kołtun (kl. VI)- „Niebieski Księżyc”
Hanna Wojtiuk (kl. VI)- „Modliszka”
Łukasz Kozyrski (kl. VII a)- „Wełnianka”
Zuzanna Wawrzycka (kl VII a)- „Liściasta dróżka w lesie”

Czytaj więcej...

26 października odbyła się kolejna zbiórka Zuchów IV Gromady „Przyjaciele Zielonego Lasu”. Celem spotkania było rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów, obserwacja kolorów jesieni oraz zmian zachodzących w przyrodzie wywołane zmianą pory roku. Podczas jesiennego spaceru zuchy i zuchenki doskonalili również swoje umiejętności w zakresie współdziałania w grupie, a także swoją spostrzegawczość w zabawach z liśćmi.

 

Szanowni Państwo,

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r.  zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uprzejmie informuję , iż uczniowie naszej szkoły uczęszczający do klas IV-VIII przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady prowadzenia zajęć w formie zdalnej będą obowiązywały w okresie od 26 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r.  Zajęcia on-line będą się odbywały za pomocą programu Microsoft Teams wg planu zajęć dla danego oddziału zamieszczonego w dzienniku elektronicznym.

     Zajęcia w punkcie przedszkolnym, oddziale przedszkolnym oraz w klasach I-III będą prowadzone na dotychczasowych zasadach (forma stacjonarna) wg obowiązującego planu zajęć. W okresie tym będzie funkcjonowała szkolna stołówka (stołówka szkolna przygotowuje i wydaje obiady tylko dla uczniów klas I-III i dzieci uczęszczających do punktu i oddziału przedszkolnego).

     W imieniu własnym i wszystkich pracowników Szkoły pragnę Państwa zapewnić, iż dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić naszym uczniom możliwość nauki oraz realizacji treści podstawy programowej.

     Zapraszam do kontaktu z wychowawcami klas poprzez dziennik elektroniczny (na bieżąco będziemy zamieszczać w nim informacje dotyczące wszelkich zmian) oraz do kontaktu telefonicznego ze szkołą (82 567-01-12). W przypadku wystąpienia problemów  związanych ze zdalną nauką, w tym problemów natury technicznej, proszę o natychmiastową informację.

Z poważaniem

Edyta Ośko- dyrektor szkoły

Czas na grzybobranie! W Polsce rosną różnorodne gatunki grzybów. Uczniowie mieli okazję je lepiej poznać, uczestnicząc w szkolnym plebiscycie. Nauczycielka przyrody- pani Agnieszka Stachowicz przygotowała wystawę zdjęć 13 grzybów. Pretendenci do w/w tytułu ,,przedstawili” również swoje najważniejsze cechy. Każdy z uczniów kl. IV- VIII oddał głos na wybranego grzyba. Komisja konkursowa z klasy V pod przewodnictwem Ignacego Skibińskiego  przygotowała koronę, podliczyła głosy i ogłosiła zwycięzcę. Misterem Polskich Grzybów ,,został’’ okratek australijski. Drugie miejsce ,,zajęła’’ kolczakówka piekąca a trzecie pleśniak biały.

Wśród uczestników plebiscytu wylosowano jedną osobę, która dostała mały upominek. Tym razem poszczęściło się Klaudii Kryszczuk z klasy VII b.

Czytaj więcej...

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu Rights Reserved.