Szkoła Podstawowa

im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu

Świetlica

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie i często wykorzystują pomoce zakupione w ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości.

Wykorzystywany jest sprzęt nagłaśniający nie tylko przy okazji uroczystości i apelów szkolnych ale w przygotowaniach do konkursów piosenki. Uczniowie utrwalają wydarzenia szkolne, wycieczki, apele, konkursy wykorzystując aparat fotograficzny zakupiony w ramach #LaboratoriaPrzyszłości.

Na zajęciach koła informatycznego uczniowie klasy IV i  V korzystali z pomocy edukacyjnych zakupionych w ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości. Podczas zajęć uczniowie korzystali z klocków LEGO education spike oraz klocków KORBO.

Uczniowie klasy V, VII i VIII na zajęciach informatyki pracowali z robotem Photon zakupionym w ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości. Robot Photon posiada interaktywną historię, która motywuje dzieci do eksperymentowania i zabawy z robotem. Photon jest wyposażony w nowoczesną technologię, potrafi reagować na wiele bodźców zewnętrznych, pomaga dzieciom rozwinąć wyobraźnię, umiejętności logicznego i analitycznego myślenia, oraz nauczy dzieci podstaw programowania.

Młodzież naszej szkoły miała możliwość wykorzystywać zakupione pomoce również na zajęciach koła przyrodniczego, koła młodego naukowca, techniki, koła języka angielskiego, zajęciach z wychowawcą, zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z chemii i fizyki oraz na lekcjach fizyki.

Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu Rights Reserved.