Szkoła Podstawowa

im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu

Świetlica

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Od września 2022 roku w Szkole podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu wykorzystywane są pomoce zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości. 

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół którego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Laboratoria Przyszłości
to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać zainteresowania i umiejętności. 

Szkoła w ramach tego programu zakupiła nowy sprzęt oraz wiele ciekawych pomocy.

W czasie trwania I półrocza roku szkolnego 2023/2024 wielu nauczycieli  i uczniów korzystało z zakupionych pomocy. Były one wykorzystywane na różnorodnych zajęciach edukacyjnych; biologia, przyroda, zajęcia kształtujące kreatywność, technice, informatyce, muzyce, fizyce, chemii, języku angielskim, zajęciach edukacji wczesnoszkolnej, języku polskim, zajęciach z wychowawcą, kołach: informatycznym, przyrodniczym, apelach, uroczystościach szkolnych i lokalnych oraz innych zajęciach dodatkowych. 

Uczniowie szkoły chętnie wykorzystują pomoce zakupione w ramach programu #Laboratoria Przyszłości. Wykorzystywane są elementy nagłośnienia, mikrofony oraz głośnik do śpiewania i słuchania oraz podczas uroczystych apeli i akademii. Aparat fotograficzny równie często wykorzystywany jest do udokumentowania uroczystości, obserwacji przyrody oraz zajęć
na których wykorzystuje się zakupione pomoce w ramach programu # Laboratoria Przyszłości. Uczniowie na dodatkowych zajęciach przyrodniczych korzystali również
z mikroskopu. Na zajęciach z informatyki oraz kole informatycznym uczniowie obsługiwali drukarkę 3D. Na lekcjach fizyki uczniowie wykorzystywali lutownice w celu zbudowania prostych obwodów elektrycznych. Na zajęciach kreatywnych oraz dydaktyczno – wyrównawczych z chemii i fizyki zmagali się z budowaniem różnych konstrukcji wykorzystując zakupione klocki Korbo i Lego oraz kostek chemicznych wydrukowanych na drukarce 3D. Uczniowie podczas przerw lekcyjnych bawili się również robotem Proton. Na zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych rozwijali swoją spostrzegawczość i wyobraźnię przestrzenną budując różnego rodzaju wzory, budowle oraz ciągi przestrzenne z klocków. Uczniowie bardzo chętnie wykorzystywali pomoce zakupione w ramach tego programu.

Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu Rights Reserved.