Szkoła Podstawowa

im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu

Świetlica

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie ósmej klasy szkoły podstawowej będą pisali egzamin na zakończenie szkoły. Więcej informacji na temat egzaminów można znaleźć na stronach:

Centralna Komisja Egzaminacyjna Okręgowa Komisja Egzaminacyjna


Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

 


Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Aktualizacja z 20 maja 2020 r.

 


Wytyczne - egzamin ósmoklasisty

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu ósmoklasisty

 


Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

 


Wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminów w roku 2020

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w roku 2020
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 rokuHarmonogram próbnych egzaminów ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020

 

Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu Rights Reserved.