Szkoła Podstawowa

im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie ósmej klasy szkoły podstawowej będą pisali egzamin na zakończenie szkoły. Więcej informacji na temat egzaminów można znaleźć na stronach:

Centralna Komisja Egzaminacyjna Okręgowa Komisja Egzaminacyjna


Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2020

W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym

W terminie głównym:

 • język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
 • matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00
 • język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

W terminie dodatkowym:

 • język polski – 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) – godz. 11:00
 • matematyka – 2 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 11:00
 • język obcy nowożytny – 3 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 11:00
Czas trwania egzaminu:

Język polski

 • arkusz standardowy – 120 min
 • arkusz dostosowany – do 180 min

Matematyka

 • arkusz standardowy – 100 min
 • arkusz dostosowany – do 150 min

Język obcy nowożytny

 • arkusz standardowy – 90 min
 • arkusz dostosowany – do 135 min


Harmonogram próbnych egzaminów ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020

 

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu Rights Reserved.