Szkoła Podstawowa

im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu

30 września 2021r z okazji Dnia Chłopaka wychowankowie z Oddziału Przedszkolnego kl. „0” udali się na wycieczkę autokarową do sali gier i zabaw - „Fikolandu”.Na wstępie przedszkolaki zostali zapoznani z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w czasie zabaw. Celem wycieczki było zintegrowanie zespołu klasowego, kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie oraz zachęcanie dzieci do aktywnego spędzania czasu. Podczas pobytu w sali dzieci korzystały z licznych atrakcji typu: konstrukcji  składających  się z labiryntu przejść, zjeżdżalni, ścianki wspinaczkowej, basenu z piłeczkami, trampoliny, a strefy klocków i gier. Dużą frajdę dzieciom sprawiła jazda w mini samochodach i przejścia w kolorowych tunelach. Na zakończenie pobytu w „Fikolandzie” wielką niespodzianką dla dzieci była pizza. Wspólny poczęstunek pozwolił przedszkolakom na poznanie smaków kuchni włoskiej. Dzieci zadowolone i uśmiechnięte, pełne wrażeń wróciły do przedszkola.

Czytaj więcej...

W ostatni dzień września z okazji Dnia Chłopaka dziewczynki z klasy trzeciej złożyły chłopcom najszczersze życzenia, odśpiewały ,,Sto lat”, a następnie wręczyły upominki. Po części oficjalnej dziewczęta zaprosiły kolegów do wspólnej zabawy, podczas której chłopcy musieli wykazać się wielkim sprytem, aby otrzymać CERTYFIKAT SUPER CHŁOPAKA. Był to dzień pełen wrażeń, radości i wspaniałej zabawy.

Czytaj więcej...

8 października 2021 r. uczniowie klasy trzeciej pod opieką pani Anny Kozyrskiej oraz pani Anny Stefanek uczestniczyli w jesiennych warsztatach na terenie Nadleśnictwa Chełm. Celem wyjazdu było poznanie lasu jako miejsca pracy leśnika oraz zmian zachodzących w nim jesienią. Po zajęciach w terenie odbyło się wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek. To była wspaniała przygoda.
Organizatorem wyjazdu była wychowawczyni pani Anna Kozyrska.

Czytaj więcej...

1 października 2021 r. uczniowie klasy trzeciej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu pod kierunkiem wychowawczyni pani Anny Kozyrskiej wzięli udział w trzeciej edycji ogólnopolskiej akcji #sadziMY z udziałem Pary Prezydenckiej. Akcja polegała na sadzeniu młodych drzewek na terenie szkoły. Sadzonki zostały pozyskane dzięki współpracy z Nadleśnictwem Chełm.

23 września 2021 roku uczniowie klasy trzeciej Szkoły Podstawowej w Kamieniu pod opieką wychowawczyni pani Anny Kozyrskiej włączyli się aktywnie do jesiennej akcji „Kwiaty za elektrograty”, która polegała na zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego oraz baterii przez sklep Castorama w Chełmie. Zebrane elektrośmieci uczniowie wymienili na sadzonki pięknych kwitnących wrzosów, które teraz zdobią klasowe parapety.
Tak wiele korzyści z jednej akcji.

23 września 2021r. odbyła się integracyjna wycieczka całego oddziału kl.VII do kina Zorza w Chełmie na ekranizację filmu familijno - przygodowego pt. "Czarny młyn". W wycieczce uczestniczyło 22 uczniów z kl. VII oraz opiekunowie: wychowawczyni p. Anna Stefanek i nauczyciel wychowania fizycznego p. Mariusz Prystupa. Uczniowie mieli okazję spędzić miło czas w towarzystwie kolegów i koleżanek z klasy, obejrzeli wspólnie film, a następnie w Pizzerii Da Grasso wspólnie zjedli posiłek.

Czytaj więcej...

04.10.2021 r. odbyły się warsztaty terenowe na obszarze Poleskiego Parku Narodowego pod hasłem: ,,W krainie żurawi i żółwi”. Uczestniczyło w niej 26 uczniów (3- kl. V, 6 z kl. VI i 18 z kl. VII)i dwóch opiekunów: p. Agnieszka Stachowicz i Anna Stefanek. Uczniowie przeszli 3 ścieżki edukacyjne: ,,Dąb Dominik”, ,,Na tropach przyrody” i ,,Żółwik”. W czasie wędrówek poznawali różnorodne gatunki organizmów, typy lasów i torfowisk.

Czytaj więcej...

TRASA: Pogranicze – Szkoła im. T. Kościuszki w Kamieniu (autobus)

DOWOZY

PRZYSTANKI

ODWÓZ 1

ODWÓZ 2

6.35

Pogranicze

14.08

15.44

6.38

Kroczyn

14.05

15.41

6.43

Pławanice

14.00

15.36

6.46

Rudolfin

13.57

15.33

6.48

Rudolfin

13.55

15.31

6.54

Olenówka

13.49

15.25

6.56

Olenówka II

13.47

15.23

6.58

Kolonia Ignatów

13.45

15.21

7.02

Ignatów

13.41

15.17

7.10

Józefin

13.33

15.09

7.11

Józefin

13.32

15.08

7.19

Kamień (szkoła)

13.24

15.00

 TRASA: Andrzejów – Natalin – Koczów – Strachosław – Kamień - Kolonia (autobus)

DOWOZY

PRZYSTANKI

ODWÓZ 1

ODWÓZ 2

6.51

Natalin

13.40

15.30

6.55

Wolawce

13.36

15.26

6.59

Koczów

13.32

15.22

7.01

Haliczany

13.30

15.20

7.09

Mołodutyn

13.22

15.12

7.11

Kolonia Mołodutyn

13.20

15.10

7.15

Strachosław

13.16

15.06

7.17

Kamień

13.14

15.04

7.19

Kamień

13.12

15.02

7.21

Kamień (szkoła)

13.10

15.00

TRASA: Wolawce - Szkoła im. T. Kościuszki w Kamieniu (bus szkolny) – dzieci kl. I-III + oddział przedszkolny

PRZYJAZDY

6.55 - Wolawce
7.00 - Koczów
7.15 – Natalin
7.20 – Kamień Szkoła

ODJAZDY

13.00 – Kamień Szkoła
13.10 – Wolawce
13.10 - Koczów

UBEZPIECZENIE

Kwota ubezpieczenia dzieci w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 40 zł. Przelewy prosimy kierować na konto Rady Rodziców:

Nr rachunku:  78 8187 0004 5003 0072 8874 0001 WBS O/Kamień

 

OBIADY

Kwota za obiad dla uczniów klas 0 – VIII wynosi 3,50 zł, dla dzieci z punktu przedszkolnego 7 zł.

Odpisy za obiady przyjmowane są do godz. 8.00 u p. Marty Kęcik pod numerem tel. 783 964 132.

TRASA: Pogranicze – Szkoła im. T. Kościuszki w Kamieniu (autobus)

DOWOZY

PRZYSTANKI

ODWÓZ 1

ODWÓZ 2

6.40

Pogranicze

13.46

15.16

6.42

Kroczyn

13.44

15.14

6.47

Pławanice

13.39

15.09

6.50

Rudolfin

13.36

15.06

6.51

Rudolfin

13.35

15.05

6.57

Olenówka

13.29

14.59

6.58

Olenówka II

13.26

14.56

6.59

Kolonia Ignatów

13.25

14.55

7.02

Ignatów

13.22

14.52

7.10

Józefin

13.12

14.42

7.11

Józefin

13.11

14.41

7.19

Kamień (szkoła)

13.09

14.39

 TRASA: Andrzejów – Natalin – Koczów – Strachosław – Kamień - Kolonia (autobus)

DOWOZY

PRZYSTANKI

ODWÓZ 1

ODWÓZ 2

6.51

Natalin

13.40

15.30

6.55

Wolawce

13.36

15.26

6.59

Koczów

13.32

15.22

7.01

Haliczany

13.30

15.20

7.09

Mołodutyn

13.22

15.12

7.11

Kolonia Mołodutyn

13.20

15.10

7.15

Strachosław

13.16

15.06

7.17

Kamień

13.14

15.04

7.19

Kamień

13.12

15.02

7.21

Kamień (szkoła)

13.10

15.00

TRASA: Wolawce - Szkoła im. T. Kościuszki w Kamieniu (bus szkolny) – dzieci kl. I-III + oddział przedszkolny

PRZYJAZDY

6.55 - Wolawce
7.00 - Koczów
7.15 – Natalin
7.20 – Kamień Szkoła

ODJAZDY

13.00 – Kamień Szkoła
13.10 – Wolawce
13.10 - Koczów

Organizacja pracy w roku szkolnym 2021/2022  w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Kamieniu będzie realizowana na podstawie obowiązujących aktów prawa oświatowego, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz w oparciu o własne doświadczenia z zakresu zdalnej edukacji:


Szkolne ustalenia związane z organizacją edukacji w roku szkolnym 2021/2022:

 • Od 1 września nauka odbywa się w trybie stacjonarnym.
 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych.
 • Uczeń może być przyprowadzany i odbierany tylko przez osoby zdrowe.
 • Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci nie wchodzą do budynku szkoły.
 • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy chorobowe, ma obowiązek odizolować dziecko i poinformować rodziców, którzy są zobowiązani do jak najszybszego przybycia do szkoły. Miejscem izolacji jest izolatka (pomieszczenie w pobliżu wejścia głównego).
 • Rodzice są zobowiązani do pozostawienia aktualnych kontaktów oraz informacji o kwarantannie czy niepokojących objawach chorobowych własnych lub osób zamieszkujących
  wspólnie na druku dostępnego oświadczenia.
 • Uczniowie klasy I pod opieką personelu placówki przechodzą z szatni do klasy, a jeśli korzystają wcześniej ze świetlicy, wchodzą do szkoły indywidualnie i są w odpowiednim
  czasie odprowadzani na zajęcia.
 • Pozostali uczniowie udają się bezpośrednio z szatni do swojej sali lekcyjnej:
     - Klasy 0-III, dzieci uczęszczające na świetlicę  wchodzą do szkoły głównym wejściem.
     - Klasy IV- VIII wchodzą głównym wejściem do budynku.
 •  Do szkoły uczeń przychodzi w maseczce, zdejmuje ją w sali lekcyjnej. Jest zobowiązany do przebywania w maseczce w miejscach ogólnodostępnych oraz do dezynfekcji i częstego mycia dłoni podczas pobytu w szkole.
 • W czasie lekcji i po zajęciach sale lekcyjne są wietrzone oraz dezynfekowane są używane powierzchnie (w przypadku zmiany grupy- stoliki lub nauczyciela w sali- biurko).
 • W miarę możliwości plan lekcji zakłada że uczniowie podczas zajęć będą uczyli się i przebywali w jednym pomieszczeniu. Zmiany sali lekcyjnej mogą dotyczyć wybranych
  przedmiotów (wychowanie fizyczne, informatyka ) oraz zajęć odbywających się w podziale na grupy.
 • Uczniowie w szkole korzystają tylko z własnych książek i przyborów. Nie ma możliwości korzystania z podręczników znajdujących się w klasach.
 • Uczniowie zabierają do szkoły wyłącznie potrzebne rzeczy.
 • Uczniowie klas I-III spędzają przerwy wspólnie ze swoja klasą, zgodnie z ustaleniem wychowawcy.
 • Uczniowie klas IV- VIII podczas przerw przebywają głównie w swoich salach. Na korytarzu może przebyć jednorazowo nie więcej niż połowa uczniów z danego piętra (preferowany
  pobyt w klasach).
 • Dyżury podczas przerw w klasach IV- VIII będą pełnione przez nauczycieli na korytarzach, w salach lekcyjnych, w których przebywają uczniowie i w toaletach.
 • Uczniowie korzystający ze szkolnej stołówki będą spożywali posiłki podczas kolejnych przerw zgodnie z harmonogramem znanym uczniom. Klasy I- III jedzą obiady pomiędzy przerwami. Podczas pobytu w stołówce obowiązują szczególne zasady ostrożności.
 • Świetlica pracuje według odrębnie ustalonego regulaminu.
 • W razie konieczności zmiany trybu nauczania szkoła jest przygotowana do edukacji zdalnej bądź hybrydowej.
 • Dopuszcza się modyfikację powyżej przedstawionych ustaleń.

Rodziców dzieci zapisanych do punktu przedszkolnego informujemy, iż uruchomienie nowego obiektu dla dzieci będzie miało miejsce z opóźnieniem. W związku z tym uprzejmie informuję, iż w dniu 01 września 2021 r. praca w grupach punktu przedszkolnego zaplanowana została w następujący sposób:

Punkt przedszkolny – grupa młodsza (dzieci w wieku 3 i 4 lat) - godziny pracy 6.30-16.30, sala w budynku głównym szkoły. Rodzice zostali poinformowani przez wychowawców o krótkim spotkaniu informacyjnym w dniu 01 września 2021 r. o godzinie 7.30. Ze względu na pandemię koronawirusa prosimy o zachowanie dystansu, dezynfekcję rąk, maseczki.

Punkt przedszkolny – grupa starsza (dzieci w wieku 4 i 5 lat) - godziny pracy 10.00-16.30, sala w budynku głównym szkoły. Rodzice zostali poinformowani przez wychowawcę o krótkim spotkaniu informacyjnym w dniu 01 września 2021 r. o godzinie 10.00. Ze względu na pandemię koronawirusa prosimy o zachowanie dystansu, dezynfekcję rąk, maseczki.

Oddział przedszkolny – grupa dzieci w wieku 6 lat - godziny pracy 7.30-12.30, sala w budynku głównym szkoły. Dzieci dojeżdżające mogą skorzystać z transportu szkolnym busem- dowóz wg harmonogramu zamieszczonego w dniu wczorajszym na stronie internetowej szkoły. Informacje dotyczące pracy oddziału zostaną Państwu podane przez e-dziennik i wiadomość w postaci SMS . Szczegółowe informacje dotyczące pracy oddziału przedszkolnego zostaną Państwu podane w dniu 03 września 2021 r. podczas zaplanowanego spotkania wychowawcy z rodzicami. Spotkanie zaplanowano w sali Nr 18 o godz. 15.30. Ze względu na pandemię koronawirusa prosimy rodziców o wyrozumiałość i niewchodzenie na teren szkoły. Dzieci będą odbierana przez pracowników placówki w wejściu głównym szkoły.

Ze względu na pandemię koronawirusa prosimy Rodziców o wyrozumiałość. Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się wg zasad reżimu sanitarnego. Rodziców prosimy o pozostanie przed budynkiem szkoły. Uczniowie na terenie szkoły zobowiązani są do zachowania dystansu, dezynfekcji rąk oraz stosowania maseczek w części wspólnej (szatnia, korytarze, sala gimnastyczna). W najbliższych dniach odbędą się zebrania rodziców poszczególnych klas (harmonogram spotkań zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły oraz poprzez e-dziennik). Ze względu na pandemię koronawirusa zebrania z Rodzicami zostały zaplanowane w taki sposób, by zapewnić w jak największym stopniu bezpieczeństwo (różne dni i godziny spotkań wychowawców z Rodzicami).

KLASY I-III
- godz. 8.00 zbiórka w sali gimnastycznej,
- po rozpoczęciu roku szkolnego rozejście się do klas i spotkanie z wychowawcami,
- zakończenie spotkań w klasach około godz. 9.15,
- uczniowie dojeżdżający – powrót (wyjazd ze szkoły) około godziny 9.30.

KLASY IV-VIII
- godz. 8.00 spotkanie z wychowawcami w klasach,
- około godz. 8.40 rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas IV-VIII w sali gimnastycznej,
- zakończenie spotkania w sali gimnastycznej około godz. 9.15,
- uczniowie dojeżdżający – powrót (wyjazd ze szkoły) około godziny 9.30.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY (DZIECI SZEŚCIOLETNIE)
Informacja o pracy oddziału przedszkolnego w dniu 01 września 2021 r. zostanie zamieszczona
na stronie internetowej szkoły w dniu 31 sierpnia 2021 r.

PUNKTY PRZEDSZKOLNE (DZIECI TRZYLETNIE, CZTEROLETNIE I PIĘCIOLETNIE)
Informacja o pracy punktów przedszkolnych w dniu 01 września 2021 r. zostanie zamieszczona
na stronie internetowej szkoły w dniu 31 sierpnia 2021 r.

• Dowozy/odwozy - rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022
• Poniżej przedstawiamy harmonogram dowozów i odwozów na dzień 01.09.2021 r. (rozpoczęcie roku szkolnego)

DOWOZY

W autobusie i busie szkolnym obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek.

TRASA: Pogranicze – Szkoła im. T. Kościuszki w Kamieniu (autobus)
7.10 – Pogranicze
7.12 – Kroczyn
7.17 - Pławanice
7.20 – Rudolfin
7.21 – Rudolfin
7.27 – Olenówka
7.28 – Olenówka II
7.29 – Ignatów
7.30 - Ignatów II
7.40 – Józefin
7.40 – przyjazd do szkoły

TRASA: Wolawce - Szkoła im. T. Kościuszki w Kamieniu (bus szkolny) – dzieci kl. I-III + oddział przedszkolny
6.55- Wolawce
7.00 - Koczów
7.15 – Natalin
7.20 – przyjazd do szkoły

TRASA: Natalin -Szkoła im. T. Kościuszki w Kamieniu (autobus) – uczniowie klas IV-VIII
7.20 – Natalin
7.25 – Wolawce
7.29 – Koczów
7.31 – Haliczany
Ok. 7.45 – przyjazd do szkoły
 

ODWOZY:

TRASA: Szkoła im. T. Kościuszki w Kamieniu - Pogranicze (autobus)

Ok. 9.30 – wyjazd uczniów ze szkoły (trasa powrotu w następującej kolejności : szkoła, Józefin,

Ignatów II, Ignatów, Olenówka II, Olenówka, Rudolfin, Rudolfin, Pławanice, Kroczyn, Pogranicze)

 

TRASA: Szkoła im. T. Kościuszki w Kamieniu - Wolawce - (bus szkolny)

Ok. 9.30 – wyjazd uczniów ze szkoły (trasa powrotu w następującej kolejności : szkoła, Natalin, Koczów, Wolawce)

 

TRASA: Szkoła im. T. Kościuszki w Kamieniu (autobus) - Natalin

Ok. 9.30 – wyjazd uczniów ze szkoły (trasa powrotu w następującej kolejności : Szkoła w Kamieniu, Szkoła w Strachosławiu, Natalin, Wolawce, Koczów, Haliczany)

Czworo uczniów wzięło udział w Pierwszym Powiatowym Konkursie Matematyczno-Fotograficznym: „Matematyka oczami ucznia”. Konkurs zorganizowany został przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oddział w Chełmie.

15 czerwca 2021 r. w Chełmskiej Bibliotece Publicznej odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu i rozdanie nagród.

Czytaj więcej...

Informacja dla Uczniów i Rodziców:

- zakończenie roku szkolnego 2020/2021 dla uczniów klas I – VIII i punktu przedszkolnego – godz. 8.00 w salach lekcyjnych;

- dowóz uczniów i przedszkolaków dojeżdżających do szkoły (przyjazd) bez zmian, powrót około godz. 9.00;

- zakończenie roku szkolnego w oddziale przedszkolnym o godz. 10.00, powrót dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego bez zmian (około godz. 13.00);

- ze względu na obowiązujące obostrzenia związane z pandemią Covid-19, organizujemy wyłącznie spotkania uczniów z wychowawcą.

,,Obiecuję być dobrym zuchem, zawsze przestrzegać Prawa Zucha” to słowa Obietnicy, które zostały wypowiedziane przez nowo przyjęte zuchy IV Gromady Przyjaciele Zielonego Lasu w dniu 21 czerwca 2021 r.
Składanie Obietnicy Zucha jest świętem Gromady, a także najważniejszym i najbardziej uroczystym dniem w życiu zuchów. W trakcie tej uroczystości zuchy musiały wykazać się znajomością Prawa Zucha oraz zaliczyć wszystkie próby, które dostarczyły wiele radości.
Zbiórka zakończyła się ogniskiem, które na długo pozostanie w pamięci dzieci.
Uroczystość przygotowały drużynowa Barbara Szczygieł oraz przyboczna Anna Kozyrska.

Czuwaj!

W maju uczniowie klasy I: Aleksandra Nafalska i Fabian Stopa  brali udział w 40. Powiatowym Małym Konkursie Recytatorskim organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Rejowcu. Z przyjemnością informujemy, że Fabian Stopa otrzymał tytuł laureata i został nominowany do etapu wojewódzkiego

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Miło nam poinformować, iż uczennica klasy drugiej Natalia Kołtun zajęła II miejsce w VI POWIATOWYM KONKURSIE PIOSENKI PRZYRODNICZEJ „Tobie Ziemio śpiewam!” /kategoria soliści/ , którego organizatorami byli Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dorohusku oraz Starostwo Powiatowe w Chełmie. Konkurs miał na celu rozwijanie zainteresowań muzycznych wśród dzieci i młodzieży oraz promocję walorów przyrodniczych naszego kraju.
Opiekunem laureatki była pan Anna Kozyrska.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Czytaj więcej...

Uczeń klasy II – Kuba Rudzki zajął I miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej z języka angielskiego za co otrzyma grawerowany dyplom laureata oraz nagrodę książkową. Kolejnym laureatem (VI miejce) została Natalia Kołtun, która otrzyma dyplom laureata.

Olimpiada OLIMPUSEK z języka angielskiego przeznaczona była dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Olimpiada pozwoliła uczestnikom sprawdzić wiedzę ze słownictwa i podstawowych zwrotów.

Uczniów do konkursu przygotowywała p. D. Malinowska.

GRATULACJE!!!

Copyright © 2023 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu Rights Reserved.