Szkoła Podstawowa

im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu

     Oddział 0 „B” pod kierunkiem wychowawcy pani Marioli Grabowskiej regularnie dokarmia ptaki. Gdy tylko zbliżała się zima, dzieci sprawdziły stan i rozmieszczenie karmników przy szkole. Dzieci wiedzą, co ptaki powinny jeść i chętnie przynosiły pokarm dla skrzydlatych przyjaciół.

     Podczas dokarmiania ptaków dzieci uświadamiają sobie, że bez ich pomocy wiele ptaków mogłoby nie przeżyć trudnych zimowych warunków. Jest to również doskonała okazja do kształtowania u dzieci poczucia odpowiedzialności, obowiązkowości oraz wrażliwości na losy zwierząt.

     Z zainteresowaniem obserwowały znikanie pokarmu i słoninki w karmnikach - sprawiało im to wiele satysfakcji i radości, że mogą im pomóc przetrwać zimę, czuły się potrzebne. 


 

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu Rights Reserved.