Szkoła Podstawowa

im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu

     Uczniowie z klasy VI i VII wraz z nauczycielem przyrody p. Agnieszką Stachowicz wzięli udział w imprezie zorganizowanej przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych z okazji Światowego Dnia Mokradeł. 16.02.2018r. udali się do Zespołu Szkół Budowlanych w Chełmie, gdzie uczestniczyli w  multimedialnym wykładzie dr Jarosława Krodulca- ornitologa, pracownika Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prelegent przedstawił wyniki badań dotyczące wyjątkowego, zagrożonego wyginięciem ptaka- wodniczki. Temat jego wykładu ,,Rajd Chełm- Paryż- Dakar” odzwierciedlał przeloty tego ptaka, jakie odbywa w ciągu roku. Jest to bardzo ważny dla naszej gminy gatunek, bo największa, europejska populacja wodniczki znajduje się na obszarach torfowiskowych, obejmujących miedzy innymi także gminę Kamień. Słuchacze wysłuchali ciekawych opowieści ornitologicznych a także, przy tej okazji odbyli wirtualną podróż przez miasta Europy i Afryki. Trzech uczniów z naszej szkoły wzięło również udział w konkursie wiedzy pod hasłem ,,W krainie moczarów i bagien”. Uczniowie zwiedzili również pracownie Zespołu Szkół Budowlanych i pozyskali na jej temat informacje.

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu Rights Reserved.