Szkoła Podstawowa

im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu

Zapraszamy naszych uczniów z klas I-VII i dzieci z oddziałów przedszkolnych do wzięcia udziału w 
VIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pod hasłem
„Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”
.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej, w formacie A-3, w dowolnej technice.

Treść pracy powinna być zgodna z tematem konkursu.

Termin składania prac upływa: 21 marca 2018 roku

Prace należy składać do nauczycieli:
p. Barbary Demczuk Popielnickiejp. Agaty Skibińskiej.

Szczegółowe zasady udziału w konkursie określa

Regulamin.


 

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu Rights Reserved.