Szkoła Podstawowa

im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu

14 marca 2018 r. uczniowie naszej szkoły w dwóch grupach wiekowych 0-III i IV-VII wzięli udział w spotkaniu z p. Agnieszką Błaszczuk-Mech pracownikiem Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Chełmie.

Głównym założeniem spotkania było promowanie wśród uczniów pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego.

Pani Agnieszka zapoznała dzieci z zasadami bezpieczeństwa w rolnictwie: w jaki sposób prawidłowo korzystać ze sprzętu rolniczego, jak zachowywać się podczas upadku oraz jak im zapobiegać. Zaprezentowała ubrania, które należy zakładać podczas różnych prac wykonywanych w gospodarstwie wiejskim oraz zachęcała uczniów do wzięcia udziału w VIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”.

W celu utrwalenia wiadomości na koniec przeprowadziła rozmowę z dziećmi, która miała na celu utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy. Wszyscy uczestnicy otrzymali książeczki informacyjne z zakresu bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym.

Organizatorem spotkania były panie: Agata Skibińska i Barbara Demczuk Popielnicka.


 

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu Rights Reserved.