Szkoła Podstawowa

im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu

„Aby ten kamień nie pozostał tylko martwą naturą,

pamięć musi trwać przede wszystkim w nas.”

1 marca 2018 roku uczciliśmy Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w miejscowości Haliczany, przy pomniku upamiętniającym wydarzenia w latach 1945-1956. Pomnik powstał w miejscu, w którym znajdowała się wówczas gajówka, gdzie pracownicy służb bezpieczeństwa ZSRR zamordowali rodzinę gajowego w grudniu 1945 roku. Uroczystości zostały zorganizowane wspólnie przez Nadleśnictwo Chełm, Urząd Gminy Kamień, Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie oraz Sołectwo Haliczany. W uroczystościach wzięli udział nasi uczniowie z kl. VI, reprezentujący Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu w poczcie sztandarowym wraz z opiekunem panią Anną Stefanek.Podczas wydarzenia wartę honorową wystawili uczniowie z ZSEiT w Chełmie. Po odegraniu Hymnu Państwowego Pan Jerzy Masłowski, historyk i członek Zrzeszenia Społeczno-Kombatanckiego Wolność i Niezawisłość przybliżył uczestnikom lokalne wydarzenia w przestrzeni historycznej z okresu działalności „Niezłomnych”. Następnie złożono wieńce przy pomniku z zachowaniem ceremoniału wojskowego nad którym czuwali uczniowie z klasy wojskowej ZSEiT, a uroczystą atmosferę wydarzenia dopełniła gra na werblu w wykonaniu Wiktora Jasiuka - ucznia, harcerza i muzyka z Wojsławic. W uroczystości uczestniczyły następujące poczty sztandarowe: Poczet sztandarowy Armii Krajowej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieniu, Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie, Szkoły Podstawowej w Kamieniu, Szkoły Podstawowej w Strachosławiu.


 

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu Rights Reserved.