Szkoła Podstawowa

im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu

   16.04.2018. gościliśmy w naszej szkole pana Pawła Łapińskiego, pracownika Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych. Pan Łapiński przeprowadził dwa spotkania z uczniami. Dzieci z klasy V uczestniczyły w multimedialnej prelekcji na temat: ,,Formy ochrony przyrody na terenie gminy Kamień”, w czasie której poznały Chełmski Park Krajobrazowy i rezerwat przyrody ,,Rozkosz”. Uczniowie wysłuchali ciekawych opowieści o unikalnej florze i faunie torfowisk węglanowych. Obejrzeli piękną prezentację ukazującą zarówno walory krajobrazowe okolic Kamienia jak i gatunki chronione występujące w naszej okolicy. Szczególnie zainteresowanie u uczniów wzbudził bardzo rzadki w skali europejskiej ptak – wodniczka, który  licznie gniazduje właśnie na bagnach w okolicach Kamienia. Jego populacja na naszym terenie jest najliczniejsza w Europie.

   Dzieci z klasy VI wzięły udział w lekcji na temat: ,,Płazy i gady w gminie Kamień”. Pan Łapiński przeprowadził z uczniami pogadankę na temat przystosowania w/w grup do środowiska życia. Pokazał też zdjęcia poszczególnych gatunków płazów i gadów, zwracając uwagę, jak je rozpoznać w środowisku. Uczniowie analizowali różne gatunki zielonych i brunatnych żab, ropuchy, kumaki i traszki. Poznały wyjątkowe cechy salamandry, grzebiuszki i rzekotki. Wysłuchały również nagrań odgłosów poszczególnych płazów, ucząc się w ten sposób rozpoznawać poszczególne gatunki w terenie. Pan Łapiński omówił i przedstawił na prezentacji także gady występujące na terenie kamienieckich bagien. Wszystkie treści obu prelekcji stanowiły nie tylko efektywne podsumowanie szkolnych lekcji przyrody, ale również pogłębiły wiedzę uczniów w omawianych zakresach tematycznych.

   Organizatorką powyższego przedsięwzięcia była nauczycielka przyrody- p. Agnieszka Stachowicz.


 

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu Rights Reserved.