Szkoła Podstawowa

im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu

   17.04.2018r. uczniowie klasy IV b wraz nauczycielką przyrody - p. Agnieszką Stachowicz i pedagogiem szkolnym – p. Katarzyną Lipiak udali się do lasu w Koczowie. Tam pracownik Nadleśnictwa Chełm- pan Cezary Kotowski oprowadził uczniów po ścieżce edukacyjnej, pokazując poszczególne warstw lasu oraz szkółkę leśną. Uczniowie wysłuchali bardzo ciekawych opowieści o drzewach i roślinach runa leśnego. Obserwowali kwitnące zawilce, miodunki, ziarnopłony, kurdybanki i kokoryczkę. Poznali również organizmy wskaźnikowe wyznaczające dużą wilgotność podłoża takie jak: kopytnik i śledzienicę. Dowiedzieli się, że w lasach na terenie gminy Kamień dominują dęby, sosny, świerki i graby oraz uczyli się je rozpoznawać. Leśniczy pokazał również uczniom wspaniałe poroża jeleni i wyjaśnił jak zachować się w przypadku zagubienia w lesie (odnaleźć oznaczony cyframi słupek!).

   Następnie pani Stachowicz przeprowadziła na terenie lasu warsztaty przyrodnicze pod hasłem; ,,Nasze leśne państwo”. Uczniowie w małych grupach, przy pomocy kart pracy, lup i lornetek, dokonali  analizy wybranego metra sześciennego lasu. Identyfikowali rosnące w warstwach runa gatunki roślin, liczyli je i rysowali. Poszukiwali zwierząt występujących w warstwie ściółki i w koronach drzew. Wąchali, dotykali, określali barwy i słuchali odgłosów lasu. Zebrane informacje wykorzystali do zredagowania wspaniałych bajek, których bohaterami były zaobserwowane organizmami. Po wędrówce po lesie i warsztatach wszyscy chętnie odpoczęli przy ognisku i zjedli smaczne kiełbaski. Organizatorem całego przedsięwzięcia była pani Agnieszka Stachowicz.


 

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu Rights Reserved.