Szkoła Podstawowa

im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu

   22 kwietnia na całym świecie obchodzone jest Święto Ziemi. W naszej szkole odbył się z tej okazji konkurs wiedzy dotyczącej naszej planety. Po eliminacjach klasowych zakwalifikowało się do niego 15 uczniów z klas IV- VII. Zadania konkursowe dotyczyły gatunków flory i fauny z najbliższej okolicy i sprawdzały umiejętności wykorzystywania różnych źródeł wiedzy przyrodniczej. Uczniowie posługiwali się mapą, globusem, przewodnikami i atlasami przyrodniczymi. Wykazywali się wiedzą dotycząca budowy mikroskopu i znajomością przyrządów pomiarowych wykorzystywanych do badań obiektów przyrodniczych. Rozwiązywali zadania związane z termometrem, pryzmatem, ciśnieniomierzem, stetoskopem, lupą, lornetką, wiatromierzem i deszczomierzem. Wyszukiwali na mapie tereny najcenniejsze pod względem przyrodniczym, obejmujące obszar naszej gminy i odczytywali informacje z globusa. Odpowiadali na szczegółowe pytania z zakresu treści przyrodniczych realizowanych w poszczególnych klasach. W rozwiązywanie zadań konkursowych zaangażowani byli się zarówno jego uczestnicy, jak i uczniowie z publiczności.  Wszyscy zgromadzeni mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy, jej utrwalenia ale także poszerzenia. W czasie konkursu zgromadzeni poznali szczególny gatunek motyla- modraszka alkona, który występuje na terenie Chełmskiego Parku Krajobrazowego. Po zaciętej walce laureatami konkursu zostało 3 uczniów.

   I miejsce zdobył Kacper Klekot z klasy VI,  II miejsce zajął Michał Lewczuk z kl. VII a III wywalczył Sebastian Huzarek z IV a. Uczniowie ci otrzymali dyplomy uznania i nagrody rzeczowe, ufundowane i wręczone przez dyrektora szkoły- panią Dorotę Adamczyk.

   Wyżej wymienioną imprezę w całości przygotowała i poprowadziła nauczycielka przyrody 
- p. Agnieszka Stachowicz.

   Gratulujemy zwycięzcom. Dziękujemy również uczniom z klasy VI i VII za pomoc
w prowadzeniu konkursu.

   Ponadto tego dnia uczniowie z klas IV-ych  opracowali z panią Stachowicz wielkoformatowy kolaż obrazujący las i jego mieszkańców a pani Agnieszka Baran-Reducha przygotowała wystawę plakatów namalowanych przez uczniów, tematycznie związanych z obchodzonym świętem i zaprezentowała makiety oczyszczalni ścieków również wykonane przez dzieci z naszej szkoły.


 

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu Rights Reserved.