Szkoła Podstawowa

im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu

   08.05. 2018r. uczniowie z klasy IV a uczestniczyli w zajęciach terenowych integrujących wiedzę z dwóch przedmiotów: przyrody i języka angielskiego.  Na początku wszyscy powędrowaliśmy wraz z leśniczym p. Cezarym Kotowskim do rezerwatu ,,Wolwinów” znajdującego się na obszarze Chełmskiego Parku Krajobrazowego. Tam ,,upolowaliśmy'' swoimi  aparatami fotograficznymi ,,niezwykłą szóstkę'' gatunków chronionych. Uczniowie zobaczyli najpiękniejszego polskiego storczyka obuwika, lilię złotogłów, pierwiosnka lekarskiego, zawilca wielkokwiatowego, wisienkę karłowatą i malinę moroszkę. Obserwowali organizmy występujące w ściółce, runie, podszycie i koronach drzew. Poznali kwitnąca miodunkę, jasnotę białą, marzankę, melisę, konwalijkę i konwalię. Odkryli pasożytniczego gnieźnika leśnego. Wysłuchali także ciekawych opowieści o drzewostanie lasu i sposobach jego ochrony.

   Dalsza część zajęć odbyła się na terenie edukacyjnym Nadleśnictwa Chełm. Tam nauczycielka przyrody- pani Agnieszka Stachowicz przeanalizowała z uczniami tablice edukacyjne obrazujące życie w poszczególnych warstwach lasu. Dzieci uczyły się rozpoznawać gatunki polskich drzew oraz zwierzęta zamieszkujące las. Zdobytą wiedzę wykorzystały w czasie prac grupowych prowadzonych przez nauczycielkę języka angielskiego- panią Dorotę Malinowską. Uczniowie nauczyli się nazw angielskich poszczególnych części drzewa, gatunków drzew i doskonalili umiejętność ich rozpoznawania. Głównym celem zajęć było promowanie nauki języka angielskiego oraz postawy pro-ekologicznej wśród uczniów. Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, uczniowie byli bardzo zaangażowani i chętni do nauki, czemu przyczyniła się zmiana otoczenia. Kierownikiem wycieczki była nauczycielka przyrody- p. Agnieszka Stachowicz.


 

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu Rights Reserved.