Szkoła Podstawowa

im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu

   Uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pod hasłem: ,,Poleskich Torfowisk Czar”. Dzieci z klasy III, IV a i VI pod kierunkiem nauczycieli: p. Anny Kozyrskiej i p. Agnieszki Stachowicz namalowały piękne obrazy, obrazujące walory krajobrazowe i gatunki zwierząt  Poleskiego Parku Narodowego.

   W tym roku uznanie komisji oceniającej prace zdobył uczeń klasy IVa Łukasz Kozyrski, którego praca, przedstawiająca żurawie (w symbolu parku) została wyróżniona.

Gratulujemy!


 

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu Rights Reserved.