Szkoła Podstawowa

im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu

   24.05.2018r. uczniowie z klasy V, VI i VII pod opieką pań: A.Stachowicz, A. Stadnik i K. Lipiak uczestniczyli w zajęciach terenowych na obszarze Poleskiego Parku Narodowego. W siedzibie parku, w Urszulinie obejrzeli hodowlę żółwi błotnych i wysłuchali opowieści o biologii tego unikalnego gatunku. Dalej powędrowali ścieżką edukacyjną ,,Dąb Dominik” od charakterystycznego pomnika przyrody aż do pięknego jeziora Moszne.

   Na trasie obserwowali krajobrazy i gatunki torfowiska wysokiego, niskiego i przejściowego. Zobaczyli wiele roślin chronionych takich jak: owadożerne rosiczki, wawrzynek wilczełyko, wiśnię karłowatą, wełniankę i skrzyp olbrzymi. Na powierzchni jeziora podziwiały kwiaty grzybieni północnych i grążeli żółtych. Zapoznali się z procesem sukcesji tego zbiornika wodnego. Kołysali się na spleji  i obserwowali pokłady torfu. Poznawali różne typy lasów. Wędrując przez las bagienny obserwowali czermień błotną, kosaćce, bagno zwyczajne i wiele gatunków torfowców. Na terenie grądów rozpoznawali bardzo rzadkie widłaki a także zobaczyli konwalijki dwulistne, kopytniki i dominujące w drzewostanie graby. Podziwiali krajobraz łęgów z różnymi gatunkami olch. Widzieli budkę lęgową sowy uszatej i żeremię bobrów. W terenie zobaczyli przykłady ochrony czynnej i biernej. Dowiedzieli się, co to są torfianki i do czego służą groble. Po tak intensywnym marszu wszyscy chętnie posilili się przy ognisku. Później uczniowie, w Zaułczu Starym zwiedzili Muzeum Poleskiego Parku Narodowego. Zobaczyli w nim, w akwariach chronione gatunki ryb a w terrarium żywe żaby i jaszczurki. Obejrzeli w gablotach wiele gatunków okazów ptaków wodnych, drapieżnych i leśnych oraz ich gniazda. W oczku wodnym przy muzeum podziwiali dorosłe okazy żółwi błotnych i poznali działalność ,,szpitala dla zwierząt”. Mieli również możliwość  pogrania na leśnych ,,cymbałach” i wykonania ,,żabiego” skoku.

   Ostatni etap zajęć stanowiła obserwacja terenowa w stepowym rezerwacie ścisłym ,,Stawska Góra”. Tam pani Stachowicz pokazała uczniom  unikalne gatunki roślin takie jak: dziewięćsiły popłocholistne, starce i zawilce wielkokwiatowe.

   W/w wyprawa miała również wiele aspektów wychowawczych. Głównym z nich była wartość przyrodnicza terenów torfowisk i ich ochrona ale również dbałość o zdrowie człowieka.  Zajęcia dla uczniów były całkowicie bezpłatne, ponieważ zostały sfinansowane przez z Gminnego funduszu do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych. Uczniowie dostrzegli, że zaśmiecające przyrodę butelki po napojach alkoholowych świadczą o zagrożeniu nie tylko dla ludzi ale także i dla zwierząt. Podsumowanie wycieczki stanowiło ułożenie przez uczniów krzyżówki z wykorzystaniem  nazw poznanych gatunków z hasłem głównym ,,Nie pij alkoholu”.

   Kierownikiem wycieczki była nauczycielka przyrody- pani Agnieszka Stachowicz.


 

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu Rights Reserved.