Szkoła Podstawowa

im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest:

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu,  Kamień – Kolonia 55, 22-113 Kamień, reprezentowana przez Dyrektora

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:              

Katarzyna Żółkiewska-Malicka;
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Cel przetwarzania:        

Realizacja zadań szkoły, przyjęcia dziecka do szkoły, zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w czasie pobytu w szkole, umożliwienia dziecku korzystania z pełnej oferty szkoły, realizacja działań promocyjnych szkoły;

 Podstawą przetwarzania są:     

Ustawa z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Ustawa z dnia 15 kwietnia o systemie informacji oświatowej

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania

Zgoda osoby, której dane dotyczą

Odbiorcami danych osobowych są:

Podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, podmioty wskazane przez opiekunów prawnych oraz podmioty przetwarzające na podstawie umów;

Dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z odrębnych przepisów (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67) a w przypadku zgody osoby, której dane dotyczą do czasu jej wycofania.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania, wniesienia skargi do organu nadzorczego

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody)

Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań szkoły.

W przypadku gdy uzasadnione jest, że dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych)


 

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu Rights Reserved.