Szkoła Podstawowa

im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu

   12 czerwca 2018 r w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu odbyła się VI Gminna Olimpiada Przedszkolaków pod hasłem: „Żyjmy zdrowo na sportowo”.
   Olimpiada miała na celu integrację dzieci 5 i 6- letnich uczęszczających do oddziałów przedszkolnych z terenu gminy Kamień, zachęcanie dzieci do aktywności fizycznej, czerpanie przyjemności i radości z udziału w zawodach oraz odkrywanie własnych możliwości w pokonywaniu przeszkód i wzmacnianie wiary we własne siły. 
   Zawody rozpoczęto ceremonią wprowadzenia drużyn. Uroczystego otwarcia VI Gminnej Olimpiady Przedszkolaków dokonała Pani Dorota Adamczyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu, ceremonią zapalenia znicza olimpijskiego i przecięcia wstęgi, życząc zawodnikom „sportowej rywalizacji w duchu fair play”. W zmaganiach sportowych wzięły udział przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej w Czerniejowie, Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Strachosławiu oraz Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Kamieniu. Dwudziestu czterech zawodników z wielkim zaangażowaniem rywalizowało w siedmiu następujących konkurencjach:       

* Bieg do szarfy,
* Slalom kelnera,
* Wyścig dżdżownic,
* Pędząca piłka,
* Zostaw Woreczek,
* Tunel,
* Ustaw wieżę.

   W czasie rozgrywek nie zabrakło kibiców, którzy dopingowali małych sportowców gromkimi brawami i okrzykami. Po podsumowaniu wyników nastąpiło wyłonienie zwycięzców w następującej kolejności::

I miejsce  -  Oddział Przedszkolny ze Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Kamieniu,
II miejsce  - Oddział Przedszkolny ze Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Strachosławiu,
III  miejsce - Oddział Przedszkolny ze Szkoły Podstawowej w Czerniejowie.

   Pani Dorota Adamczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Kamieniu uroczyście wręczyła  zawodnikom nagrody, dyplomy oraz podziękowania ich opiekunom. Na zakończenie organizatorzy zaprosili uczestników olimpiady na słodki poczęstunek.


 

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu Rights Reserved.