Szkoła Podstawowa

im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu

15 października 2018 r. odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej, któremu przyświecało hasło:  ,,Tym, którzy prowadzą nas do źródeł wiedzy...". Uroczystość swoją obecnością uświetnili znakomici goście Pani Ewa Bejster - starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie, ks. Kazimierz Próchniak - proboszcz Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Kamieniu, Pan Andrzej Krycki - Inspektor ds. Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Kamień, Harcmistrz Ryszard Nagrodzki  Komendant Hufca Chełm Chorągwi Lubelskiej ZHP oraz Pani Teresa Wilkos - sołtys sołectwa Kamień Kolonia.    Przepiękną część artystyczną wykonali uczniowie klasy pierwszej oraz Szkolny Zespół Wokalny ,,STONE".

W imieniu wójta Gminy Kamień Pan Andrzej Krycki wręczył dwie Nagrody Wójta, które otrzymały Pani Dorota Adamczyk - dyrektor Szkoły oraz Pani Wioletta Michalczuk – nauczycielka matematyki, natomiast nagrody Dyrektora Szkoły otrzymały: Pani Barbara Demczuk Popielnicka, Pani Renata Górka, Pani Agata Skibińska, Pani Barbara Szczygieł, Pani Aneta Stadnik oraz  Pani Agnieszka Stachowicz.

Uroczystość została przygotowana przez Panią Barbarę Szczygieł przy współudziale Pani Renaty Górki, Pani Marty Kołtun, Pani Małgorzaty Tokarczuk oraz Pani Agnieszki Baran-Reduchy.

           

            Był to dzień pełen wzruszeń.

 

 


 

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu Rights Reserved.