Szkoła Podstawowa

im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu

PAMIĘTAMY…

 

Tu jest pamięć i tutaj świeczka.
Tutaj napis i kwiat pozostanie.
Ale zmarły gdzie indziej mieszka
na wieczne odpoczywanie.
(...)

(J. Kulmowa, "W Zaduszki")

31 października 2018 r. uczniowie klasy III uczestniczyli w krótkiej lekcji historii przed  obeliskiem Zbigniewa Skorupy ps. „Szary”. Dzieci minutą ciszy oddały hołd, a następnie zapaliły znicze. Spacer miał na celu uświadomić uczniom, że z początkiem listopada modlitwą otaczamy nie tylko bliskich zmarłych, ale także tych, którzy oddali swoje życie za innych …

 


 

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu Rights Reserved.