Szkoła Podstawowa

im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu

  5. stycznia 2019 roku nasi artyści ze Szkolnego Zespołu Wokalnego STONE prowadzonego przez Panią Renatę Górkę prezentowali swoje talenty przed publicznością zgromadzoną w Dworku „Pan Tadeusz” w Żółtańcach. Święty Wieczór to kresowe misterium artystyczne. Pomysłodawcą imprezy jest Stanisław Kuć, członek Rady Nadzorczej SKOK im. Z. Chmielewskiego, przy zaangażowaniu Gminy Chełm.


 

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu Rights Reserved.