Szkoła Podstawowa

im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu

W piątek 1.03.2019 r. uczniowie kl. I brali udział w szczególnej lekcji prowadzonej przez bibliotekarza z udziałem dyrektora Szkoły oraz wychowawczyni. Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną, poznali bliżej bibliotekę oraz zasady dotyczące poszanowania i wypożyczania książek. Pod koniec zajęć pięknie wyrecytowali wiersze o książce i odpowiadali na pytania oraz zagadki związane z lekcją. W dalszej części zajęć dyrektor Szkoły, Pani Dorota Adamczyk pasowała uczniów na czytelników, a uczniowie otrzymali na pamiątkę zakładki do książek i samodzielnie wypożyczyli swoje pierwsze książki z biblioteki.

 


 

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu Rights Reserved.