Szkoła Podstawowa

im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu

W dniu 22 marca w Szkole Podstawowej w Kamieniu harcerze z 13 DH „Strażnicy Polnego Kamienia” szkolili się z wiedzy topograficznej i terenoznawstwa dzięki uprzejmości Specjalistycznego Klubu Turystycznego przy Komendzie Hufca ZHP Chełm. Zajęcia dla harcerzy przeprowadził sam komendant Hufca, hm. Ryszard Nagrodzki. Nauka posługiwania się kompasem, wyznaczania azymutu, jak też czytania mapy zajęły sporo czasu. Przerywnikiem były zajęcia w terenie z kompasem oraz zabawa „100 polówka”, gdzie trzeba się było wykazać spostrzegawczością i pamięcią. Na zakończenie wszyscy otrzymali pamiątkowe kartki pocztowe z Poczty Harcerskiej nr 165 „Biały Miś Chełm”.
Zajęcia będą dalej kontynuowane terenie szkoły, jak również w Lesie Borek k/Chełma, gdzie zostaną przeprowadzone próbne zawody w biegach na orientację.

 

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu Rights Reserved.