Szkoła Podstawowa

im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu

„Katyń…ocalić od zapomnienia”
Strachosław – Kamień – Kamień Kolonia - Pławanice
3 kwietnia 2019 r.

9 lat temu przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu został posadzony Dąb Pamięci poświęcony majorowi Włodzimierzowi Skibińskiemu, który zginął w Charkowie z rąk NKWD w 1940 roku.
Jak każdego roku tak i teraz uczciliśmy jego pamięć uczestnicząc w lekcji historii o charakterze wyjazdowym. Głównym organizatorem przedsięwzięcia była Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Strachosławiu.


Delegacja harcerzy i uczniów naszej szkoły z Pocztem Sztandarowym odwiedziła miejsca pamięci – Dęby Katyńskie, które zostały posadzone na terenie naszej gminy. Posadzono je w celu uczczenia bohaterów – ofiar Zbrodni Katyńskiej: kpt. Jana Bocheńskiego/dąb przy Szkole Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Strachosławiu,/, ppor Zbigniewa Florkiewicza /dąb przy świetlicy wiejskiej w Kamieniu/, plut. Aleksandra Starczuka /dąb przy byłej szkole podstawowej w Pławanicach/.


Jeden z przystanków miał miejsce przy naszej szkole, gdzie odbył się uroczysty apel, który przygotowała klasa VII pod kierunkiem nauczyciela historii. Uczniowie przypomnieli sylwetkę majora wykorzystując wspomnienia i wiersze Pani Barbary Brach – bratanicy Włodzimierza Skibińskiego, która wraz z mężem zaszczyciła nas swoją obecnością. Harcerze z klasy Va i Vb przygotowali wystąpienie przy Dębie Pamięci w Pławanicach, gdzie obecny był Pan Marcin Jakimiuk - prawnuk plutonowego Aleksandra Starczuka.
Program przy szkole w Strachosławiu i świetlicy w Kamieniu przygotowali uczniowie ze Strachosławia.
Na szlaku katyńskich dębów obecni byli członkowie rodzin katyńskich, władze gminy, dyrektorzy szkół, zaproszeni goście, nauczyciele oraz liczne grono uczniów i harcerzy ze szkół w Strachosławiu i w Kamieniu. W miejscach pamięci złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.
Celem wyjazdowej lekcji historii było upamiętnienie ludzi i wydarzeń z tragicznej historii naszego narodu jak również integracja lokalnych i szkolnych społeczności.

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu Rights Reserved.