Szkoła Podstawowa

im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu

Rozstrzygnięty!
X Gminny Konkurs „Palmy i Pisanki Wielkanocne”


Wzorem lat ubiegłych również i w tym roku w Świetlicy Wiejskiej w Kamieniu został zorganizowany X GMINNY KONKURS „Palmy i Pisanki Wielkanocne”.
W konkursie wzięło udział 48 uczestników, wśród których znaleźli się uczniowie z naszej Szkoły. Komisja konkursowa dokonała oceny prac pod względem staranności, wartości artystycznych i kultywowania ludowej tradycji wielkanocnej.
Zgodnie z regulaminem jurorzy oceniali prace w kilku kategoriach. Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, pozostali uczestnicy - dyplomy za udział i drobne upominki.


W kategorii: Przedszkolak (Pisanka Wielkanocna)
I miejsce: Karol Jaworski
II miejsce: Maja Petruk
W kategorii klas I –III (Pisanka Wielkanocna)
I miejsce: Izabela Wielgus, Bartosz Szewczuk
II miejsce: Bartosz Niemczuk, Mikołaj Nafalski
III miejsce: Angelika Blacha,Oskar Jakimiuk
W kategorii klas IV – VIII (Pisanka Wielkanocna)
I miejsce: Olaf Watrakiewicz
II miejsce: Oliwia Sadlej
III miejsce : Dominik Samoluk
W kategorii: Przedszkolak (Palma Wielkanocna)
I miejsce: Zuzanna Smolira, Jan Szpak
II miejsce: Michał Jakimiuk, Krzysztof Kołtun
III miejsce: Lena Kasperek
W kategorii: klas I- III (Palma Wielkanocna)
I miejsce: Jagoda Jarmuł
II miejsce: Katarzyna Wypychiewicz
W kategorii: klas IV- VII (Palma Wielkanocna)
I miejsce: Aleksandra Wójcik, Mateusz Porzycki
II miejsce: Aleksandra Kozyrska, Martyna Strelczuk
III miejsce:Lena Michałowska, Kinga Bąkowska
Wyróżnienia otrzymali: Olaf Watrakiewicz, Katarzyna Kołtun, Rafał Wojtuła, Łukasz Kozyrski, Olga Staniuk, Julia Mendel, Julia Strelczuk, Dominik Stafiński, Kuba Kasperek, Mateusz Martyniuk, Tomasz Norko, Martyna Kozyrska, Oliwia Skotak, Oliwia Dyc, Jakub Mendel, Julek Jaworski, Natalia Grzegorczyk, Natan Glina, Przemysław Porzycki, Tomasz Górecki, Nikola Imbirowicz, Jagoda Jarmuł, Konrad Świdroń.
Bardzo dziękujemy wszystkim za udział w konkursie i zapraszamy za rok.

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu Rights Reserved.