Szkoła Podstawowa

im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu

We wtorek 4 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu odbył się Hufcowy Festiwal Piosenki Harcerskiej, Patriotycznej i Turystycznej. Z tej okazji w naszej szkole gościliśmy następujących uczestników festiwalu:
- 2 Gromada Zuchowa „Wieżyczki” ze SP w Stołpiu pod opieką pwd Ewy Koziny,
- 7 Gromada Zuchowa „Tropiciele” ze SP w Strachosławiu pod opieką p. Teresy Wawryniuk,
- 8 Gromada Zuchowa z Wojsławic pod opieką pwd Elżbiety Łopockiej,
- 4 Gromada Zuchowa „Przyjaciele zielonego lasu” z Kamienia pod opieką dh Barbary Szczygieł i dh Barbary Demczuk – Popielnickiej,


- 2 Drużyna Harcerska „Watra” ze Strachosławia pod opieką pwd Krystyny Chomiarczuk,
- 6 Drużyna Harcerska „Wojsława” z Wojsławic pod opieką pwd Zbigniewa Chodorowskiego,
- 10 Drużyna Harcerska „Wieżyczki” ze Stołpia pod opieką pwd Moniki Studzińskiej,
- 14 Drużyna Harcerska „Feniks” ze SP nr 4 w Chełmie pod opieką dh Katarzyny Branewskiej i dh Edyty Rudnik,
- 13 Drużyna Harcerska „Strażnicy polnego kamienia” z naszej szkoły pod opieką dh Anny Stefanek i dh Joanny Wojciszko,
- 10 Drużyna Harcerska „Traperski krąg” z Suśca (powiat: Tomaszów Lubelski ) pod opieką pwd Anny Rojek.
Występy w kategorii: zespoły zuchów, zespoły harcerzy oraz soliści wśród zuchów i soliści z drużyn harcerskich oceniało Jury w składzie: p. Jolanta Ryszkiewicz, p. Izabela Skorupska, p. Izabela Harcej oraz komendant Ryszard Nagrodzki. Każdy zespół zuchów, zespół harcerski oraz solista – zuch i solista – harcerz zaprezentował na scenie dwie piosenki. Jury mając na uwadze znajomość tekstów piosenek, muzyczną interpretację utworów, oryginalność, aranżację, dobór repertuaru i prezentację na scenie wytypowali zwycięzców:

Kategoria: zespół - Gromady Zuchowe
I miejsce – 4 GZ „Przyjaciele zielonego lasu” z Kamienia
II miejsce – 7 GZ „Tropiciele” ze Strachosławia
III miejsce – 2 GZ „Wieżyczki” ze Stołpia

Kategoria: zespół – Drużyny Harcerskie
I miejsce – 2 DH „Watra” ze Strachosławia
II miejsce – 10 DH „Traperski krąg” z Suśca
III miejsce – 14 DH „Feniks” z Chełma

Kategoria: soliści – Zuchy
I miejsce – Monika Grabińska z Wojsławic
II miejsce – Hanna Skoczylas ze Stołpia
III miejsce – Jagoda Jarmuł z Kamienia

Kategoria: soliści – Harcerze
I miejsce – Katarzyna Kołtun z Kamienia
II miejsce – Maja Kowalczyk ze Stołpia
III miejsce – Zuzanna Rot z Chełma

Puchar Przechodni Starosty Powiatu Chełmskiego Piotra Deniszczuka dla najlepszej drużyny w kategorii ogólnej otrzymali Zuchy i Harcerze z Kamienia.

Wszyscy laureaci festiwalu otrzymali puchary ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Chełmie, dyplomy i nagrody ufundowane przez sponsorów: Komendę Hufca ZHP Chełm, Bank BPS i Bank Pekao S.A. z Chełma, wójta Gminy Kamień Dariusza Stockiego. Pozostali uczestnicy festiwalu otrzymali również dyplomy za udział i nagrody pocieszenia. Poczęstunek dla wszystkich przygotowany był przez rodziców i harcerzy z naszej szkoły oraz przez naszego sponsora właściciela sklepu i przewodniczącego Rady Gminy Kamień p. Zbigniewa Czerwonkę, za co pięknie dziękujemy, a wszystkim laureatom festiwalu serdecznie gratulujemy!

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu Rights Reserved.