Szkoła Podstawowa

im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu

AKTYWNIE CHRONIMY PRZYRODĘ i ODNOSIMY SUKCESY!
W bieżącym roku szkolnym Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych i Ośrodek Edukacyjno-Muzealny w Brzeźnie zorganizował wojewódzki konkurs przyrodniczy pod hasłem: „Chronimy Dziuplaki”. Wziął w nim udział uczeń z klasy VI naszej szkoły- Olaf Watrakiewicz. Konkurs był dość pracochłonny i wymagał od uczestnika wiele cierpliwości oraz umiejętności pracy w terenie, zdolności technicznych, komputerowych oraz krasomówczych. Olaf musiał pozyskać bardzo wiele informacji o różnych gatunkach ptaków, typach budek lęgowych i sposobach ich zakładania.

Wspólnie ze swoim tatą skonstruował taki „ptasi domek'' i umieścił go w terenie. Dalej przez 2 miesiące prowadził obserwacje i dokumentował efekty zasiedlenia. Następnie opracował prezentację multimedialną, obrazującą przebieg działań. Jego praca zyskała uznanie komisji konkursowej. Olaf znalazł się w 7 osobowym gronie finalistów. W ostatnim etapie, który odbył się 06.06.2019 r. w Brzeźnie, musiał ustnie zaprezentować zdobytą wiedzę. Ostatecznie Olaf Watrakiewicz zdobył II miejsce w tym konkursie.
Wielkie Gratulacje!

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu Rights Reserved.