Szkoła Podstawowa

im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu

30 maja 2019 r. na strzelnicy myśliwskiej w Kumowej Dolinie odbyło się podsumowanie 13. edycji Okręgowego Konkursu Plastycznego Dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem „Dziedzictwo Natury”. Honorowy patronat nad konkursem objęła Pani Teresa Misiuk - Lubelski Kurator Oświaty. Komisja konkursowa oceniała prace w czterech kategoriach wiekowych.

Wśród laureatów znaleźli się:

Kategoria przedszkole:
•Wiktoria Dżaman
•Natalia Kołtun
•Martyna Pieńkowska
•Julia Skibińska
Opiekun: pani Anna Kozyrska

Kategoria kl. I - III
•Julia Strelczuk
Opiekun: pani Barbara Demczuk Popielnicka

Po podsumowaniu konkursu laureaci wraz z rodzicami mieli możliwość podziwiać pokaz strzelecki do rzutków na osi i na kręgu oraz upiec kiełbaskę przy ognisku. Zwycięzcom gratulujemy!

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu Rights Reserved.