Szkoła Podstawowa

im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu

„Kochajcie ojczystą ziemię. Kochajcie swoją świętą wiarę i tradycję własnego Narodu. Wyrośnijcie na ludzi honoru, zawsze wierni uznanym przez siebie najwyższym wartościom, którym trzeba służyć całym swoim życiem".

Witold Pilecki


Takie motto przyświecało VI Ogólnopolskiemu „Konkursowi Historycznemu o Żołnierzach Wyklętych”, w którym po raz pierwszy brali uczniowie naszej Szkoły. Celem konkursu było upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Niezłomnych oraz kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego po II wojnie światowej.

Konkurs miał charakter historyczno-artystyczny. Do konkursu przystąpili uczniowie kl. I i IV-VIII w kategoriach: laurka i praca plastyczna. 24 maja 2019 r w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL
w Warszawie odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród. Spośród wysłanych prac na konkurs z naszej szkoły wyróżnienia otrzymały uczennice z klasy pierwszej: Nikola Imbirowicz i Oliwia Skotak.

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu Rights Reserved.