Szkoła Podstawowa

im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu

1 kwietnia 2019 roku czternastu uczniów z kl. I-III naszej Szkoły wzięło po raz pierwszy udział w konkursie przedmiotowym o zasięgu ogólnopolskim Synapsik „MEN”. Celem konkursu było sprawdzenie wiedzy uczniów z zakresu treści edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej oraz z języka angielskiego. Uczniowie rozwiązywali zadania testowe o różnym stopniu trudności, dostosowane do ich wieku. Najlepsze wyniki, a tym samym tytuł Laureata uzyskali: Bartosz Kołosiński (94,00%), Filip Malinowski (92,00%) - kl. II, Julian Jaworski (90,40%) - kl. I. Wszyscy uczniowie, którzy brali udział w konkursie otrzymali dyplomy i drobne upominki.

 

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu Rights Reserved.