Szkoła Podstawowa

im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu

Każdy koniec jest początkiem czegoś nowego.” - słowa te wybrzmiały podczas uroczystej gali zakończenia roku szkolnego 2018/2019 i pożegnania absolwentów Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu. Uroczystość rozpoczęto Ceremoniałem „Przysięgi Absolwenta”. Nie zabrakło również części artystycznej w wykonaniu uczniów klasy ósmej oraz uczniów klas młodszych. Następnie absolwenci otrzymali świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem i nagrody książkowe.


- Za najwyższą średnią ocenę w szkole (5,73) nagrodę specjalną Dyrektora Szkoły otrzymała uczennica klasy IV Katarzyna Kołtun.
- Za najwyższą ocenę z egzaminu ósmoklasisty nagrodę Dyrektora szkoły otrzymał również uczeń Michał Lewczuk.
- Nagrodę Wójta Gminy Kamień za wysokie osiągnięcia w konkursach przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim otrzymała uczennica klasy VII Aleksandra Kozyrska.
- Za wysokie wyniki w nauce i co najmniej bardzo dobre zachowanie 35 uczniów naszej szkoły odebrało stypendia.
Długo trwały podziękowania, życzenia, gratulacje. Po części oficjalnej młodzież spotkała się jeszcze po raz ostatni z wychowawcami. Z wyróżnieniem szkołę ukończyło lub uzyskało promocję do klasy programowo wyższej 39. uczących się spośród 115 uczniów klas IV-VIII, co stanowi niemal 34 %. Gratulujemy!!!

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu Rights Reserved.