Szkoła Podstawowa

im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu

     6. września 2019 r. uczniowie klasy VII i VIII wraz z kolegami ze Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Strachosławiu uczestniczyli w kolejnej edycji ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania, podczas której zaproszeni goście: wójt Gminy Kamień – p. Dariusz Stocki, poetka – p. Halina Graboś, p. Andrzej Krycki – inspektor ds. oświaty, p. Marcin Hałaj – radny Gminy Kamień, p. Alicja Nafalska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Strachosławiu , p. Izabela Głowacka- Dżaman – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Strachosławiu oraz chętni uczniowie przeczytali „Katarynkę” oraz fragment noweli „Dym”.


   W specjalnym liście Prezydent RP Andrzej Duda napisał: ,,(…) Dziś teksty te nie straciły nic ze swej aktualności. Uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii”.
     Ponadto uczniowie poznali życie i twórczość Bolesława Prusa i Marii Konopnickiej - autorów czytanych nowel oraz mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy, rozwiązując krzyżówki literackie.

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu Rights Reserved.