Szkoła Podstawowa

im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu

Uczniowie klasy VII są członkami Szkolnego Koła Podróżniczego. 1 października 2019 r. uczestniczyli w rajdzie pieszym po terenie Chełmskiego Parku Krajobrazowego. W trakcie wędrówki obserwowali krajobrazy parku i poznawali zamieszkujące na jego terenie unikalne gatunki roślin i zwierząt. Odwiedzili również Ośrodek Dydaktyczno- Muzealny w Brzeźnie. Wysłuchali tam prelekcji pracownika Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych p. Pawła Łapińskiego dotyczącej gatunków chronionych, zamieszkujących torfowiska węglanowe. Uczniowie zobaczyli wiele wypchanych bardzo rzadkich okazów zwierząt, żyjących na terenie gminy Kamień. Zobaczyli: wodniczkę, bąka, bączka, orlika krzykliwego, błotniaka łąkowego, bociana czarnego, wilgę, zaskrońca, puchacza i płomykówkę. Poznali wiele gatunków cennych motyli i obejrzeli gniazdo żółwia błotnego. Na koniec uczestniczyli w ognisku i zabawach ruchowych.

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu Rights Reserved.