Szkoła Podstawowa

im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu

W tym roku po raz pierwszy nasza Szkoła przystąpiła do akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, której organizatorami są Radio Lublin i Telewizja Polska oddział w Lublinie. Akcja prowadzona była przed Świętami Bożego Narodzenia z myślą o dzieciach z rodzin wielodzietnych, niepełnych, rozbitych, pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Na terenie Szkoły powołany został sztab Nr 51, który organizował zbiórkę darów i czuwał nad jej przebiegiem. Akcja trwała od 18 listopada 2019 r. do 13 grudnia 2019 r. W dobrowolnej zbiórce odzieży, obuwia, zabawek, książek, artykułów szkolnych i papierniczych, środków czystości i higieny osobistej, słodyczy i żywności długoterminowej wzięła udział cała społeczność szkolna. Uczniowie naszej szkoły, jak i ich rodzice niezwykle chętnie i z wielkim zaangażowaniem włączyli się w akcję. Zebrano w sumie 73 kg darów rzeczowych, które zostały przekazane dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej z terenu naszej Gminy.

Samorząd Uczniowski i Szkolny Klub Wolontariatu dziękują za wsparcie i otwarte, gorące serca.

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu Rights Reserved.