Szkoła Podstawowa

im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu

W dniu 09.01.2020 r. punkt przedszkolny uczestniczył w wycieczce do CHDK w Chełmie. Celem wycieczki było obejrzenie spektaklu muzycznego pt. "Przygody Wilka i Zająca" w wykonaniu profesjonalnych aktorów Łódzkiej Agencji Koncertowej, rozbudzanie zainteresowań teatralnych dzieci, uczenie się kultury odbioru sztuki. Ogromne wrażenie wywarła na nich sceneria oraz postacie bajkowe. Nie mogły oderwać oczu od tego co działo się na scenie. Nastrojowa muzyka i zmienne oświetlenie powodowało, że zaciekawienie widowiskiem nie malało. Słodkie uśmiechy, radosne opowieści oraz gromkie brawa po spektaklu są z pewnością dowodem na to, że wycieczkę można uznać za udaną.

Efektem wycieczki było rozbudzanie wrażliwości na sztukę teatralną i bezpośredni kontakt z aktorem podczas oglądania spektaklu w teatrze. Dzieci nauczyły się również kulturalnego odbioru sztuki oraz bezpiecznego zachowania podczas jazdy autokarem.

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu Rights Reserved.