Szkoła Podstawowa

im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu

Od 6 listopada w naszej szkole obwiązuje nowy czas
przerw międzylekcyjnych.

  1. 7.30  –  8.15
  2. 8.20  –  9.05
  3. 9.15  –  10.00
  4. 10.10 – 10.55

(przerwa obiadowa dla klas IV-V od 10:55 – 11:05)

  1. 11.05 – 11.50

(przerwa obiadowa dla klas VI-VII od 11:50 – 12:00)

  1. 12.00 – 12.45
  2. 12.50 – 13.35
  3. 13.40 -  14.25

 

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu Rights Reserved.