Szkoła Podstawowa

im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu

Szanowni Państwo,

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r.  zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uprzejmie informuję , iż uczniowie naszej szkoły uczęszczający do klas IV-VIII przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady prowadzenia zajęć w formie zdalnej będą obowiązywały w okresie od 26 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r.  Zajęcia on-line będą się odbywały za pomocą programu Microsoft Teams wg planu zajęć dla danego oddziału zamieszczonego w dzienniku elektronicznym.

     Zajęcia w punkcie przedszkolnym, oddziale przedszkolnym oraz w klasach I-III będą prowadzone na dotychczasowych zasadach (forma stacjonarna) wg obowiązującego planu zajęć. W okresie tym będzie funkcjonowała szkolna stołówka (stołówka szkolna przygotowuje i wydaje obiady tylko dla uczniów klas I-III i dzieci uczęszczających do punktu i oddziału przedszkolnego).

     W imieniu własnym i wszystkich pracowników Szkoły pragnę Państwa zapewnić, iż dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić naszym uczniom możliwość nauki oraz realizacji treści podstawy programowej.

     Zapraszam do kontaktu z wychowawcami klas poprzez dziennik elektroniczny (na bieżąco będziemy zamieszczać w nim informacje dotyczące wszelkich zmian) oraz do kontaktu telefonicznego ze szkołą (82 567-01-12). W przypadku wystąpienia problemów  związanych ze zdalną nauką, w tym problemów natury technicznej, proszę o natychmiastową informację.

Z poważaniem

Edyta Ośko- dyrektor szkoły

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu Rights Reserved.