Szkoła Podstawowa

im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu

2 lutego każdego roku na całym świecie zwracamy uwagę na bardzo ważne dla życia organizmów tereny bagienne. W tym roku uczniowie kl. V- VIII naszej szkoły wspólnie świętowali z Zespołem Lubelskich Parków Krajobrazowych. Wraz z nauczycielką biologii p. Agnieszką Stachowicz skorzystali z inicjatywy Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych. Wzięli udział w spotkaniach on-line z bardzo ważnymi naukowcami, (mieszkańcami powiatu chełmskiego), którzy badają i chronią mokradła Lubelszczyzny.

Uczniowie mieli okazję poznać i wysłuchać opowieści: dr Jarosława Krogulca (naukowca z UMCS i członkaOgólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków), dr hab. Grzegorza Grzywaczewskiego (reprezentującego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), mgr inż. Janusza Holuka (reprezentującego Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Lublinie WST II w Chełmie) oraz dr hab. Ignacego Kitowskiego (reprezentującego Muzeum Ziemi Chełmskiej, pracownika Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie). Pani Stachowicz przeprowadziła z uczniami pogadanki, przybliżając im treści dotyczące obszarów torfowiskowych, znajdujących się na terenie gminy Kamień.

Efektem tych działań były następujące wytwory uczniów.

  1. V- portrety gatunków chronionych, żyjących na mokradłach,
  2. VI- bajki pod tytułem ,,W krainie bagien i moczarów”,
  3. VII a- foldery reklamujące Chełmskie Torfowiska Węglanowe,
  4. VII b- mapy myślowe dotyczące Chełmskiego Parku Krajobrazowego,
  5. VIII- petycje skierowane do mieszkańców gminy Kamień, przekonujące do ochrony bagien, określające sposoby postępowania.

Wszyscy uczniowie sprawdzili swoją wiedzę, rozwiązując zdalnie quiz ,,W krainie bagien i mokradeł”.

Zapamiętajmy zakończenie jednej z bajek uczniów.

,, …. Czyli morał jest taki:

 Wszystko to, co naturalne, jest potrzebne w danym miejscu. Niech tam zostanie. Bagna to jedne z najcenniejszych rzeczy stworzonych przez naturę, więc starajmy się o nie dbać i ich nie osuszać”

 Emilia Drygasiewicz (kl. VI)

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu Rights Reserved.