Szkoła Podstawowa

im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu

Z przyjemnością zawiadamiamy o kolejnym sukcesie naszych uczniów. W kwietniu wzięliśmy udział w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym pod hasłem: „Cztery ekosystemy – woda, las, torfowisko, łąka”, który zorganizował Poleski Park Narodowy. W konkursie wzięło udział łącznie 345 osób. Komisja konkursowa oceniła prace, uwzględniając wykonanie oraz zrealizowanie tematu. Uczniowie biorący udział w konkursie musieli wykazać się znajomością 4 zróżnicowanych środowisk parku i w swojej wizji artystycznej pokazać charakterystyczną faunę i florę zamieszkującą określone tereny. Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców i osoby wyróżnione.

Wyniki:
II miejsce- Lena Michałowska kl. VII b (opiekun Agnieszka Stachowicz)
III miejsce- Katarzyna Kołtun kl. VI (opiekun Agnieszka Stachowicz)
wyróżnienie- Łukasz Kozyrski kl. VII a (opiekun Agnieszka Stachowicz)
wyróżnienie- Wiktoria Dżaman kl. II (opiekun Anna Kozyrska)

Wielkie gratulacje!

 

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu Rights Reserved.